גישה ראשונית לדילמה נעשה חולה – גזענות

560
סיכום:

עין בעין הופכת את אותו הבריאה לעיוור. – מהטמה גנדי


יש הרבה שנאה במקום הזה. ביום ה- 11 בספטמבר 2001, האתר בטבע התבצע עד להשלכות האיומות בידי שנאה מהסוג. היום קוראים לי קורא את אותה הבלוג זה בטח שכותרתי קוראים לי שונא גזענים בשנת ihatethis.org, מוצהר ארס ושנאה כלפי גזענות וגדולות. ככה שאתה מטיף לשנאה כזאת כל אחד לא מורכב מוסיף דלק לשריפות הבוערות באירופה שכבר סמיך בשנאה ובאלימות.

מילות מפתח:

גזע, גזענות, אפליה גזעית, סטריאוטיפים, שנאה


גוף המאמר:

עין בעין הופכת אחר הבריאה לעיוור. – מהטמה גנדי


ניתן לראות שנאה ביקום. בבוקר ה- כתיבת ספר תורה , אמא אדמה התבצע עד להשלכות האיומות על ידי שנאה כזאת. עתה שמישהו קורא את הבלוג זה שכותרתי שמישהו שונא גזענים בשנת ihatethis.org, מושלם ארס ושנאה כלפי גזענות וגדולות. בכך שאתם מטיף לשנאה מהסוג העסק שלך בסיסי מוסיף בנזין לשריפות הבוערות ברחבי אירופה שכבר מלא בשנאה ובאלימות.רובנו מחכים שהעולם יתכנס בשלום. יתכן ו כמעט בכל מקרה אינם נגיע לזאת וזה אבל גלוי כגון חלום מופרך, אמנם במשותף על משפחתכם למצוא את אותו האופנים. עליכם לתכנן שכונה מיד ומאובטחת עבור ילדינו וילדינו.

גזענות הנו יסוד קשה להתמודדות וכדי או לעצב קידמה חלופית מגזענות כזו, אתם צריכים טריים בחינוך. מוטל עליכם לחשוף גזענות וקנאות מדוע שאנו.

שימו לב מהי גזענות. ויקיפדיה מתארת ​​את הגזענות כהיסטורית, מהווה הוגדרה כאמונה שהרי הגזע היא בעצם הקובע הגורם היחיד של הפוטנציאל האנושיות שגזע כלשהו הנו מטבעו נעלה או נחות מאחרים, ו / או גם העומדות להתנהג לאנשים אם נפרד בהתאם לייעודם הגזעי. לעיתים גזענות פירושה אמונות, פרקטיקות ומוסדות המפלים כאלו בהתאם ל גזעם הנתפס עד המיוחס לחומרים אלו.

גזענות בנויה על אודות בורות, סטריאוטיפים ושנאה נלמדת. יודעי דבר מעדיפים את אותה חיינו בקהליה מרשימה היום ואנו מעריכים תרבויות מתחלפות . יחד עם זאת, עומד על מצויים פלחים מעניינים בחברה שלא רוצים תכונות אנושיות לא נקבעים על ידי גזע.

אין ספק במוחי שעלינו למצוא פיתרון בריא 3 הגזענות. רצוי להבין את כל אופי הגזענות וחוסר הסובלנות. במשותף נוכל לסיים הנחיות קדומות. לא ניתן לנצח את אותם המאבק של החברה בגזענות כל עוד שעומדות עמדות אחת המוצגת בשנת ihatethis.org מפני גזענים. התנהגות כזאת לא מוכחת.

גזענות איננה אלמנט שייפתר בנוחיות מרבית, וככל שמיד קטן יותר נפתח ב להתעסק במשותף זה הבאר תגיע לפתרון. מושם היסטוריה בידי גזענות שאי אפשר לעצור, אולם אנו יכולים להסתכל לעתיד ולערוך שיפורים חיוביים אם שבו בית העסק שם לב אחר אלו שמוצאם אתני שונה.

כתיבת ספר תורה ספרדי לילדיכם אפשרות להגדיל פירמות קרובה אלו שיש להן כאלו מגזעים יחודיים. למדו את כל ילדיכם לקבל כמו זה כיחידים. ברשותכם להדריך וללמד כש שלא שטח לאפליה. יש לזכור שילדינו מןשפעים מהעולם סביבם.

בחן את אותן עמדותיך ודעותיך בקשר ל גזע נפרד. שעות הערב שסטריאוטיפים אצל כאלו, עצור ומומלץ מה הסטריאוטיפ של החברה שלכם ירצה לעשות כמעט בכל מקרה של החברה בימים אלו.

שאחד הן לא שונא רק את כל אחד בעולם, אני חווה ברע רק כלפי עיוורים ואינם זכאים לקבל כאלו בעבור מי שהם.
הפוטנציאל להחזיר שאולי אנו שווים ללא מיזוג למוצא היא בעצם הכרחית מתוך מטרה לגור בקהילה מרשימה.

באופן לצטט את אותה דבריו בקרב ג’ון לנון, שאחד בטוח יותר שמתישהו תצטרף אלינו והעולם יחיה כאחד.

העולם יחיה כאחד.