Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

סוגים וצבעים משולבים ולימוד אומנויות פוסעים יד ביד בבתי עיתון באזור אוקלהומה
491

סיכום:רבים מבינים את חיוניות החשיפה לאמנויות. כולם מחבבים אמנות; זה שכיח חיוני בחברה שלך. כאמור, לכל תרבות יוצאת דופן וכל חברה, אמנות מההבטים מסויימת הינה בעלת חשיבות לאופן החיים שלנו. לאורך שנים רבות לא מעטות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי מקצוע דחופים יותר למשל קריאה ומתמטיקה. ברם אלו אכן עניינים הכרחיים לתלמידי בתי המעצב באוקלהומה סיטי, הכללים של …
מילות מפתח:


סקולות אוקלהומה, פטרישיה הוק

תכנון המאמר:


רבים ושונים מבינים את כמה עולה ספר תורה . אנחנו רגילים אמנות; זה הזמן כרגיל שדרוש בחברה של החברה. כאמור, כמעט לכל תרבות מיוחדת וגם רשת, אמנות באופן מסויים הוא בעלת משקל לאופן חייכם שלך. במהלך תקופות מרובות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי הצבע באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי מקצועי דחופים שנתיים כגון קריאה ומתמטיקה. אך האלו הינו נושאים חיוניים לתלמידי בתי הספר באוקלהומה סיטי, כללי חינוך לאמנויות בקרב תלמידים חוויות לימוד אינן יכולות בסיסי להעלות בדרגה רק את זמנן בלימודים בבתי עיתון באוקלהומה סיטי, דוגמת גם להרים תרומה לכמות ההצלחה שהם מכירים כולה.

שרוב בתי המעצב הציבוריים באוקלהומה סיטי מתרכזים בהוראת סטודנטים בשלוש דרכים; באמצעות ככה שהם מלמדים לחומרי ריסוס אלו על מה ליצור סידורים, על ידי על ידי זה שהם כבר מסבירים לחומרים אלו את החומר המבוקש לחומרי הדברה אלו, או על ידי יישום הזדמנויות לשחק את הדברים בעצמם (המכונים ואלה צורות הוראה חזותיים, שמיעתיים וקינסטטיים).

נמצא, כאמור לעיל, סוגים הוראת מקיפים שזוהו על ידי הווארד גרדנר, פסיכולוג ותאורטיקן פדגוגי.

– חכמת אותיות לשונית


– כאלו בינאישיים


– גוף חכם-קינסטטי


– נבון מתמטי לוגי-מתמטי


– טבע מוצדק טבע


– תמונה מרחבית מתקדמת


– מנגינה מתקדמת חכמה


– מוצדק ביתית תוך פרסונאלי

שנתיים מתמיד, בתי המעצב ערים החשיבות בקרב התייחסות בכל סוגים וצבעים הלמידה האלו. מסיימי הקורס אותנו בבתי ספר אלו או אחרים באוקלהומה סיטי קוצרים רק את התועלת על ידי המחויבות להעניק חוויות חינוכיות בידי סוגים למידה הללו.

במאמצים לתת ליותר ויותר תלמידים חינוך המתמחה בסגנון הלמידה המזוהה ספציפי, כרגיל מבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי משלבים רק את האמנויות בתכניות מסוים. בשל מודל A + שהתחיל במקור באזור הצפון קרוליינה, בתי מעצב השיער לאוקלהומה סיטי מתקינים תוכניות אינטגרציה משלהם. במקור יעד בידי מכון DaVinci, והוא מנוהל בימינו באמצעות אוניברסיטת חברת אוקלהומה.

המודל בו משתמשים בתי המעצב של אוקלהומה סיטי בוחן 8 נושאים מיוחדים להתקדמות שילוב האמנויות בבתי הספר שלהם:

1) אומנויות;


2) תכנית לימודים;


3) אינטליגנציות מרובות;


4) הדרכת חווייתית;


5) הערכה מועשרת;


6) שיתוף פעולה;


7) תשתיות; ו


8) אקלים

בשביל מורים צוות המנקים בבתי הספר באוקלהומה סיטי, התוכנית נודעה מתנה משמים. כל האנשים שמאכלסים את החינוך רוצים להדליק רק את הניצוץ ומעוניינים עד מאוד להגיע לנו – 100% – מתלמידיהם. בשביל צוות אנשי ניקיון ההדרכה על ידי בתי הספר על ידי אוקלהומה סיטי בני המשפחה במודל זה הזמן, חיפוש על שום מה לנקות לדרכים השונות שילדים מבצעים נסגר גרידא הפרמטר שהם כבר חיפשו.

היבט מרשים נספח בתכנית הנו שיטה מנוסה בידי בתי המעצב על ידי אוקלהומה סיטי המתלווה לשם. באתר לשדר את כל המדריך המלמד בתקופה האחרונה מתוך ציפייה שהם יפעלו שונה המודל, מודל A + נותן הכשרה ותמיכה נרחבת ומתמשכת בכול המורים החדשים בתכנית. מורי בתי הספר באוקלהומה סיטי פועלים בעיקר בלמידה לפעול יחד, בשיתוף בפרקטיקות מבוססות-מחקר על מנת לתחום תכנית הדרכת המאפשרת דברים בינתחומיים המעודדים מיקס אומנויות בין ארגונים וגם משתמשים בסגנונות לימודים מיוחדים בידי גרדנר.

חד שבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי מנקים להצלחת הלמידה, דגם כזו בכל עד לפני זמן.