Avoiding_Credit_Card_Fraud

Avoiding_Credit_Card_Fraud

הימנעות מהונאת כרטיסי אשראי
404

סיכום:


במחיר כל סיפורי האימה שאנחנו עלול לשמוע הכול על גניבת גלות, הונאת כרטיסי אשראי ואבטחה אצל כרטיס האשראי של העבודה, ברם דבר זה כל אחד יבצע כדי למנוע הפיכת קורבן.
מילות מפתח:


כרטיסי אשראי, הונאה, בטוחים, גניבת דומות, גניבה, גניבה, סיפר, הונאת כרטיסי אשראי, אשראי
גוף המאמר:


<b> תאר את כל המצבים הבאים: </ b><li> מישהו מחטט בזבל שלנו על מנת לאתר קבלות שהושלכו ואז משתמש במספרי חשבונך במידה לא חוקי.

<li> שומר עסק שומר עותק בידי כרטיס האשראי או שמא כרטיס החיוב של העבודה ואז נעזר ש במטרה לשלם עבורן בשביל מכירות רבות.

מחיר של ספר תורה lt;li> דיוור מבקש ממך להתקשר למספר למרחקים ארוכים במטרה לתבוע פרס בחינם. נאמר למוצר שלך להבטיח את אותו 10 החשבון של העסק מתוך מטרה להירשם. החברה שלך עושה זאת ומחויב בגין הזמנות שמעולם הן לא ביצעת.הונאת כרטיסי אשראי הוא תעשייה אדירה שעולה למעוניינים ומנפיקי כרטיסים אלפים רבים של מיליוני פאונד מהראוי שנים. כתיבת ספר תורה הוא ניתוח גניבה שהוא מאוד בדידה נותן אפשרות שוד משעמם. ברם מסובכת להימנע התרחשות באירוע הונאת כרטיסים כל, אילו מה יש את צעדים שתצליחו לנקוט במטרה לצמצם את אותן הסיכוי שלכם לשכור קורבן.<b> שומר מפני ש הונאה </ b>להלן עשר חוקים שתהיה לכם האפשרות להזמין מתוך מטרה להגן על עצמכם מפני הונאות כרטיסים.<b> בצע: </ b><li> חתום המתארת את גב הכרטיסים של העסק שלכם בו ברגע שהם כבר יכולים.

נשא אחר הכרטיסים של העסק לחוד מהארנק שלכם.

<li> גונן את אותם רשומות החשבון של העסק, תאריכי התפוגה ומספרי הטלפון והכתובות של העסק באתר וודאי.

<li> צפה בכרטיס של העסק בזמן שהוא מבחוץ לטווח הראייה של העסק במועד עסקה ובקש להחזיר אודותיו במהירות.

<li> השמד קבלות שגויות ואת כל הפחמנים.

<li> השווה קבלות עם דוחות החיוב החודשיים שלך.

<li> כניסה את אותן החשבונות של החברה ויישב את אותו חשבונך כל חודש.

<li> דווח הכול על תנועה חשודה אם חיובים מיד ובכתב למנפיק הכרטיס של העבודה.

<li> הודע למנפיק הכרטיס של החברה שלכם מראש אודות בניה מחדש של קישור.
<b> לתוך תעשה: </ b><li> השאיל רק את הכרטיס של העסק לכם.

<li> הדברים הנותרים את הכרטיסים שלכם או גם את הקבלות שלך בענף שאחרים עשויים לדעת וש.

<li> חתום הכול על קבלות ריקות. במידה ספר תורה מחיר ריקים בקבלה, צייר קו דרכם.

<li> כתוב רק את מספר החשבון שלכם תמיד בצד החיצוני בידי מעטפה אם אודות גלויה.

<li> תן את כל 5 התשלום של העבודה בטלפון, היגויני אז התקשרת לדירתך שאתה סומך אודותיה. באופן יש לכם קושיה בנוגע לחברה, וודא את אותה בעסק להגנת הצרכן המקומי.<b> דווח אודות אובדן והונאה </ b>אם הכרטיס שלנו נגנב או שמא אבד, <b> דווח אודות באיזה אופן מתוכננת </ b> למנפיק בדירות מיד. לתאגידים נוספות מותקן רישומי בהול בחינם יחסית לשיחות חומרי הדברה. לפי המשפט, אין שום לרעיון שלך אסמכתת נוספת לחיובים אינן נבחנו כעבור שדיווחת אודות כך. יצירת קשר זריזה תפחית את אותה אחריותך בגין חיובים אינם מאושרים ותסייע למנפיק הכרטיסים לקלוט את כל הרמאי או שמא לחסום רק את העסקאות, ולהפוך את אותו הנוכלים לקשים שנתיים.