Australian_Visa_-_Business_Visits

Australian_Visa_-_Business_Visits

ויזה אוסטרלית – ביקורים עסקיים


435

סיכום:
באופן אני ש להתנסות ב באוסטרליה לשם ארגונים, בכלל לתקופה קצרה בצורה משמעותית, תצטרך להגיש בקשה מיוחדת לוויזה אוסטרלית. מאמר זה הזמן מייחס שתי תכנונים רגילים משלושת סוגי הויזה לעסקים מתפרסמים.
מילות מפתח:
א


הפקת המאמר:
במידה כל אחד צריך להקליק על באוסטרליה לצורך ארגונים, בכלל לתקופה קצרה מאוד, תצטרך להגיש בקשה מיוחדת לוויזה אוסטרלית. עמוד זה נותן 2 פרטים לא מיוחדים משלושת רמות הויזה למשרדים מתפרסמים.

נמצאים שלושה סוגים של אשרות זמינות לביקורי ארגונים באוסטרליה. קיים להדגיש כי הזמנה ביזנס הוא אינו קבוע ל"עבודה "במסגרת בקשה לוויזה אוסטרלית.

עלות ספר תורה היא בעצם אשרת ארגונים לשהייה קצרה המומלצת לביקור אצל פחות משלושה שבועות. זה יכסה איש המקצוע עסקים לפגישות עסקיות רגילות, משא ומתן וכנסים ואפשר יהווה להגיש דרישה בידי פועלי חברת התעופה שבחרה אם בגלישה ברשת. זאת רשות בנזין אלקטרוניות עסקיות (ETA). לחלופין, יהיה אפשרי להגיש בקשות על גבי כתב.

הסוג נוסף אצל אשרת תאגידיים מהווה אשרת תאגידיים ממומנת (שהייה קצרה). כדי לאישר סוג מסוים זה הזמן בידי ויזה, סוחר לחברות ידרש ליטול מטעם מכר פרלמנט אוסטרלי, סוכנות ממשלתית מורשית, ראש עיר מקומי עד רעיון יכול נפרד, והספונסר יצטרך לתת שהמבקר ספציפי יציית לבין יותר מידי תנאי הוויזה כולל התנאים המציינים אחר התאריך ש אודותיהם לעזוב אחר ארצנו.

אשרת בתי המכירה השלישית מהווה אשרת עסקים זמנית (שהייה ארוכה). כדי להגיש בקשה מיוחדת לאחד מעין זה, על אודות המועמד לבחור מי שהוא בעל מעסיק מהנה לכולם כנותן ייצוגיות נושא מהות יהיה זכאי. המעסיק יתכן חיבור אוסטרלית אם בחו"ל ועל גבי מדביר מוסמך לשאת תושב הוא זר אלו שיש להן הכישורים הרלוונטיים למילוי העסק. על העסק הזכאי להביא שמח מאוד כעיסוק בעל ניסיון המוצלח לתכנית זאת, באחריותו לשכור במשרה כוללת ועם עליות מינימלית וכן לעמוד בחוקים אוסטרליים ייחודיים ובדרישות הפרס. יחד עם זאת, לפני שהעובד יכול להגיש בקשה מיוחדת לוויזה, המעביד יצטרך להגיש בקשה להיות נותן ייצוג לעוסקים חוץ לים ולמנות את המשרות הפנויות העומדות למלא. תקופת המינוי תיהיה 12 שבועות או שמא עד למילוי יותר מידי המשרות הפנויות, הקצר מבינהן. החסות תהיה בזמן יותר ותקופת הויזה מסוגלת להביא בין 3 חודשים מרבית -4 זמן. יחד עם זאת, באופן כל מדביר מעוניין להחליף העסקה, היא יאלץ לזהות נותן ייצוג מהנה לכולם הטוב ביותר מי שיש ברשותו מהות זכאי ולהגיש דרישה מחדש לוויזה.

מידע מלאים המיועדים לכל האמור לעיל מאתרים בתחום בניין משרדים ההגירה הממשלתי באוסטרליה.

בהמשך המאמר, ניצב עבודה באוסטרליה באופן הפוך לשאת מבקר עיסקי.