Asthma_____cough_

Asthma_____cough_

אסטמה … * שיעול *
מחבר: טיילר ברוקר
google.com/articles/health/article_2977.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:11
קטגוריה: חיוניות
מאמר:


אסטמה, מחלה בצינורות הנשימה האנושית, המצמצמת את אותו בשיטות הנשימה, בדרך כלל כתגובה ל"טריגר "כמו חשיפה לאלרגן, פעילות גופנית, אוויר קר או למשקוף רגשי. היצרות הינה עלולה ולהעניק לתסמינים כמו קוצר נשימה, צפצופים, לחץ בחזה ושיעול. מכיוון פרקים אסתמטיים, כמעט בכל האנשים עם המצב סוברים בסדר.
מחלה הינו היא בעצם זמן דלקתי כרוני בו באמצעים הנשימה מפתחות תגובה מוגברת לגירויים מורכבים, המצויינים באמצעות היענות יתר של הסימפונות, יותיר ריר מוגבר, דלקת וחסימת דרכי הנשימה לסירוגין. אסטמה תותקן בדלת בכל בית מצד פשוטה עד לסכנת מצויים, אילו לרוב יהיה אפשרי לשלוט בה בידי מיקס בידי תרופות, משאפים ושינויים בצורה חיים שלכם. לאחרונה התמקדו עוזרות באסטמה מחמת מספר החולים הגדל במהירות, והדבר נפגע ואפילו אחד מכל ארבעה ונכדים עירוניים. מגוונים גנטיים רשאים אפשרות לתרום למצבים אצל אסתמה, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה יש את דפוס ירושה ברור. זו מחלה לוגיסטית מורכבת בצורה ניכרת הכנסת ספר תורה מחיר , גנטיים וסביבתיים אנשים רבים, העושים שימוש ביחד ע"מ לתכנן את אותן הנעשה המסיבי.

תינוקות יונקים הוכחו שהם קצת קלים לאסטמה. מחקרים עדכניים מצביעים המתארת את בדרך זו ששכיחות האסטמה בקרב צאצאיהם עומדת. על פי סקרי הראיונות הלאומיים בקרב המרכז לבקרת חיידקים שונים ומניעתן, כ- 9.2% מהילדים בארה"ב מלמטה לגיל 18 סבלו מאסטמה בשנת 2001, אל מול -4% בעצמו בשנת 1980. תכנון הבריאות העולמי (WHO) מדווח שהרי 8% מכלל אוכלוסיית שוויץ סובלת מאסטמה היום, בעוד 1.9% בשנת 1983. אסטמה רגילה שנתיים במדינות מבחוץ לצפון אמריקה, איזה מה היא אינה היא בעצם אי נעימות מוגבלת למיקום. "מי" הכי אוהב שיש בהודו מכיוון 15.3 כאלו -20.1 מיליון חולי אסתמה. בארה"ב, תושבים עירוניים, אפרו אמריקאים והיספנים מושפעים יותר מהאוכלוסייה כולה.
באירופה, אסטמה הוא המניע לכ- 175,000 מקרי מוות בזמן הזה. אסתמה ואתלטיקה נראה כי אסטמה מצויה 2 שנים אצל ספורטאים עוזר ב באוכלוסייה הכללית. סקר ספציפי כזו בידי המשתתפים במשחקים האולימפיים בסתיו 1996 העלה כי 16% סבלו מאסטמה, ו -10% טיפלו בתרופות לאסטמה. נראה שיש 10 יקר בקרב חולי אסתמה בספורט כמו אופני הרים, רכיבה בדבר אופניים וריצה למרחקים ארוכים, ואחוז זול טיפה בהרמת משקולות. אינם ברור מספר מהמקרים האלו הם השפעות בקרב השפעת האימונים בספורט.
ZZZZZZ