Arizona_Schools_Benefit_Form_Science_Foundation_Grant

Arizona_Schools_Benefit_Form_Science_Foundation_Grant

מענק קרן מדע למען התעלות בבתי ספר באריזונה

473סיכום:

באפריל 2007 הודיעה קרן המדע אריזונה (SFAz) המתארת את עבודה על ידי 3.2 מיליון דולר אמריקאי בתוכנית גילוי סטודנטים ומורים על ידי K-12 שתועיל לבתי מעצב השיער באריזונה. מענקי בתי המעצב באריזונה הנם מתן כתבה הבאה של פיננסי SFAz שנועדו לתכנן גרעין מדעי, הנדסי ורפואי מהשורה הראשונית באריזונה. הקרן מתכוונת ליצור זאת בידי הקפדה ומימון בתי טקסט אריזוניים טיב המשנית והאוניברסיטאית.מפני מה לממן מדע בבתי עיתון באריזונה?ללא …

מילות מפתח:

בתי טקסט באריזונה, פטרישיה הוק

אירגון המאמר:

באפריל 2007 הודיעה קרן המדע אריזונה (SFAz) המתארת את השקעה של 3.2 מיליון דולר בתכנית איתור בוגרים ומורים על ידי K-12 שתועיל לבתי המעצב באריזונה. מענקי בתי הצבע באריזונה הנם מתן כתבה הבאה של כספים SFAz שנועדו לסגנן גרעין מדעי, הנדסי ורפואי מהשורה הראשונית באריזונה. הקרן מתכוונת לעצב זאת על ידי גיבוי ומימון בתי עיתון ספר תורה מחיר .מדוע לממן מדע בבתי עיתון באריזונה?
קרן המדע אריזונה הנו מידע חפים מטרות ביזנס שנוצר בשנת 2021 דווקא להאיץ תוכניות בדיקה מדעיות, הנדסיות ורפואיות באזורי המגורים של שיש ברשותם חשיבות אסטרטגי מצויין עד מאוד לתחרותיות של אריזונאס בכלכלה העולמית. עוד ליתרונות הכלכליים, בעלי חינוך בבתי המעצב באריזונה מודעים לפער ההישגים ההולך וגדל הפוגע מאד במיעוטים ובתלמידים עם הכנסה בינונית. הפער הגדול מאוד בתחומי המתמטיקה והמדע.בתי מעצב השיער באריזונה הם אוקסימורון בחינוך. שבוע החינוך דירג כש בסקטור הקטן ביותר בארץ בשביל העלויות הכספיות של סטודנטים בינואר 2007. יחד עם זאת, היא בעצם דירג את אותה בתי הספר באריזונה בענף ה -14 בארץ על פי הסטנדרטים האקדמיים, והמקום ה -20 בהתאמה לחינוך. בהערכה הלאומית להצלחת החינוך (NAEP) הגיעה מדינת ישראל לחדר ה -21. למרבית בתי טקסט בעלות ההוצאה הנמוכה ביותר לתלמיד (כמו קליפורניה) והן מדדים לא טוב על מדדי בהצלחתו אחרים; לעומת שמדינות הכסף שהוקצב לטיול המובילות (כמו ניו ג’רזי) מדורגות גבוה יותר.המפקח על בתי המעצב באריזונה, טום הורן, ערך במכתבו המחוזי בינואר 2007, שהרי אף על פי שהממוצע הארצי כלל עבודה מציעה, והיה אם בתי המעצב שלכם [אריזונה] זכאים להפוך התלמידים שלנו לממוצע הארצי, אפילו שכנראה אנו האחרונים במשאבים, אני מאמין שנוכל להביא של עשרת המקוריים מהסתכלות לאומית והיה אם היינו מעלים את אותם המשאבים שלכם לממוצע הארצי. ברור שמימון פרטי מקבוצות ובינהם SFAz צפוי לאפשר לבתי מעצב השיער באריזונה להוציא לתופעה.
אלו מ תוכניות יועילו לבתי הספר באריזונה?בתי הצבע באריזונה מעוניינים באירגון לרשום בחלק מהכספים לשיעורי אביב, הכשרת מורים וקורסים מקוונים. 225,000 דולרים יועברו לגידול מטלה ה- Hands-on Optics המנוהל באמצעות המצפה הלאומי לאסטרונומיה אופטית בטוסון. תוכנית הינו מארגנת ללומדים באוניבסיטאות בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים בבתי עיתון כפריים באריזונה לעשות על אודות אופטיקה מדענים בקהילות הסובבות.פרס ההשראה וההכרה במדע וטכנולוגיה (FIRST) מייחס 525,000 $ להתחלת תלמידי K-12 מוחלשים. בתי המעצב באריזונה ישתתפו בתחרות הרובוטיקה העיקרית ובתוכניות הליגה הראשונית של לגו במחיר קרנות האלו.אם וכאשר בתי הצבע באריזונה מנסים לטפל בסוגיות כגון מימון תכנית מתקדמים בשפה האנגלית, והון באופן עצמאי מכיוון קווי גזע וסוציו-אקונומיים, הדיונים המתארת את כספים הקצאה ירצו להמשיך להתחמם. הוא מטרת ה שמגמה לאומית בידי חסות פילנתרופית ותאגידית לבתי טקסט ציבוריים הפכה מובילה יותר מידי.במידה ש המפקח הורן מקבל את אותם המימון הממלכתי הנגדי שהיא גובה לבתי ספר באריזונה אכן אינם ידוע. אלו מ בטוח יותר שהכספים הניתנים על ידי SFAz יועילו לבתי מעצב השיער באריזונה בשנת הקורס 2007-2008 ואילך.