Asbestos_and_Cancer

Asbestos_and_Cancer


אסבסט וסרטן
מחברת: קארן בראון
google.com/articles/health/article_655.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10
קטגוריה: חיוניות
מאמר:

במידה אני או פקטור אהוב אובחנו כחולי מזותליומה או אולי סרטן שונה מה שקשור לאסבסט, כדאי להוציא לייעוץ הקשור למשפט. הסדרים משפטיים אופייניים מוזמנים להגיע לחמישה מיליון דולר אמריקאי.
מזותליומה היא בעצם סוג מיוחד בקרב סרטן ובו תאים ממאירים (סרטניים) קיימים במזותליום, שק מגן המכסה את אותו מרבית האיברים הפנימיים בגוף. רוב האנשים המפתחים מזותליומה עבדו בעבודות במהלכן שאפו חלקיקי אסבסט.
מהו המזותל?
מזותליום הינה קרום המכסה ומגן על כל האיברים הפנימיים בגוף. הינה מסועף משתי שטחים בקרב תאים: גורם אחת מכילה זריזה את כל האיבר; הנגדי מייצר שק סביבו. המזותל עוסקת נוזל סיכה שמשתחרר מכיוון שכבות כדוגמת אלו, ומאפשר לאיברים הם (כמו הלב הפועם והריאות המתרחבות ומתכווצות) לגלוש בנוחיות המתארת את מבנים בטוחים.
למזותליום שמות שונים, בהתאם למיקומו בגוף. הצפק הוא רקמת המזותל המכסה רק את מרבית האיברים בחלל הבטן. הצדר מהווה הקרום העוטף רק את הריאות ומצפה את כל דופן חדר החזה. קרום הלב מכסה ומגן בדבר הלב. רקמת המזותל המקיפה את אותו אברי הרבייה הפנימיים הגבריים נקראת tunica vaginalis testis. Tunica serosa uteri מכסה אחר אברי הרבייה הפנימיים אצל יצור.
מהי מזותליומה?
מזותליומה (סרטן מזותליום) היא מחלה בשערה תאי המזותליום הופכים לחריגים ומתחלקים חפים שליטה או לחילופין ארגון. הנם הם בעלי זכאות לפלוש ולפגוע ברקמות ואיברים סמוכים. תאים סרטניים יכולים גם לגרור (להתפשט) מהאתר יוצא דופן ספציפי לחלקים אחרים אצל גופינו. כמעט בכל המקרים בידי מזותליומה מתחילים בצדר הצינור אם בצפק.
ואפילו מספר נפוצה ביותר מזותליומה?
בזמן ששיעורי השכיחות המדווחים עלו בעשרים עם הזמן האחרון, מזותליומה הנו הינו סרטן ייחודי בהשוואה. בערך -2,000 מספר פעמים מתחילים בקרב מזותליומה מאובחנים בארצות הברית כל שנים. מזותליומה מופיעה מזמן לזמן קרובות 2 שנים בידי גברים מאפשר בקרב בחורות והסיכון עשוייה לעלות בנות הגיל, איזה מחלה זאת רשאית להיחשף בידי גברים עד יצור שלכל הגיעם לגיל.
מאתרים אלו בניין משרדים הריסק למזותליומה?
העסקה בעלות אסבסט הוא מאפיין הריסק העיקרי למזותליומה. היסטוריה בידי פרסום לאסבסט בעבודה מדווחת בכ- 70 עד 80 אחוזים מכל המקרים. יחד עם זאת, מזוטליומה דווחה בקרב כאלו יחודיים ללא כל הצגה ידועה לאסבסט.
ספר תורה קטן היא בעצם באתר זה על ידי קבוצת מינרלים המתרחשים אם וכאשר טבעי כמסה בקרב סיבים חסונים וגמישים הניתנים להפרדה לחוטים דקיקים ושזירה. מבצעים ניצול נרחב באסבסט במוצרים תעשייתיים שונים, חוקי מלט, חיפויי בלמים, רעפי גג, כלי ריצוף, טקסטיל ובידוד. אם וכאשר חלקיקי אסבסט זעירים צפים בחדר, יחסית בזמן כל הליך הייצור, הינם עשויים להישאף עד לבלוע אותם ועלולים לגרום לבעיות בריאות לא תקינה חמורות. בנוסף למזותליומה, הצגה לאסבסט מייקר את הסיכונים לסרטן הריאות, לאסבסטוזיס (מחלת ריאות לא סרטנית וכרונית) ולסרטן נפרד, כגון סרטן הגרון והכליה.
נראה כי עישון כלל לא מגביר את אותו הסיכונים למזותליומה. יחד עם זאת, השילוב אצל עישון וחשיפה לאסבסט מגדיל רבה את אותה הריסק אצל גורם לחלות בסרטן במעברי האוויר בריאות.