ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA בעוד כוננים קשיחים SATA
מחבר: מק מק’קלן
google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:


לאחרונה שימשו עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים אלו שיש להן החליטה לחוקק מטמונים ענפים 2 שנים, מהירויות ציר מהירות שנתיים, מהירויות העברה של אלמנטים מוצלחות 2 שנים ואמינות חזקה.
כוננים קשיחים ATA (הידועים בדרך כלל כונני IDE) הנם דגם הכונן הקשיח המשמש במדויק את אותו רוב מחשבי משתמשי הקצה. הוצג ב- 1986, תקן ATA ראה שינויים שונים להטבת הגודל והמהירות אצל הכונן הקשיח אשר היא יכול לתמוך. ATA-7, ששוחרר בשנת 2001, מסוגל לשמור הכול על קצב העברה של תוספים בעלייה בקרב 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 נחשב למודל הקטן ביותר לסדר ATA המקביל.
ב- 2000, יצרני הכוננים הקשיחים יקימו תקן הטוב ביותר של הכונן הקשיח הקרוי Serial ATA, הפופולרי מאוד SATA. הכוננים הקשיחים של SATA התגברו על מירב המגבלה אצל ATA כמו פרובלמות אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ובעיות נוספות של רבות מקיפות אלמנטים. תוך סיטואציה קצרצר, SATA נהייה לסטנדרט הבסיסי בשביל מרבית משתמשי מסך המגע.
התיאור ה-3 מפרט אחר ההבדלים בין ATA ו- SATA.
Attachment Technology Attachment (ATA) מבוסס על ממשק מקבילי בידי 16 סיביות ומשמש לרוב לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. ויש, קבצים מצורפים לטכנולוגיה מתקדמת סדרתית (SATA) הנם התקדמות טורית בקרב סיבית אחת בלבד בקרב ה- ATA המקביל. תוכלו להכיר בנוחיות של כוננים קשיחים על ידי SATA ל כוננים קשיחים אצל ATA באמצעות חיבורי החשמל הסלולארי והנתונים השונ ים שנעשה בהם שחמוש בגב הכוננים הקשיחים.
כשיקרה משווים ATA בפני SATA, לכוננים הקשיחים על ידי SATA קיים התעלות ביצועים המבדילים וש מכוננים קשיחים אצל ATA. כונני SATA נועדו שנתיים להתקנה ושואבים פחות מתח חשמלי. פרמטר בעל מימדים לפרטים נוספים בידי SATA הנו רוחב הפס המשמעותי עד מאוד העתידי. הדגמים האחרונים בקרב כוננים קשיחים ATA מציעים רק את קצב המרת הנתונים היוקרתי מאוד אצל 133 מגה לשנייה. לעומת שתקן SATA העכשווי יוכל לספק העברה של תוספים על ידי עד ל 150 מגה לשנייה.
על פי Seagate, ניתן בתקופה זו לבחון כי הביצועים של כונני SATA על אודות פני כונני ATA יעמדו על אודות בעיקרון -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA בוודאי ישתפרו בדרך זו. העתיד בקרב SATA תגלה עניין גדול אצל משתמשי הצג, הכוננים הקשיחים בקרב SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים לרוב שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים מעניינים.
אם וכאשר נעשה בדיקה הנדסית של כוננים קשיחים בידי ATA וכוננים קשיחים בקרב SATA, קיים חשש שתמצא שכן כונני SATA יעלו 2 שנים, אלו מ כשבוחנים אחר היתרונות הרבים הכוללים בקרב כונני SATA על אודות פני ATA, כדאי לאבד כמה דולרים חדשניים עבור כוננים קשיחים בידי SATA.
במילים אחרות, הכוננים הקשיחים האחרונים אצל SATA מספקים הפלוסים מצוינים לציון על אודות פני הכוננים הקשיחים בקרב ATA כאשר רוצים צריכת חשמל, נוחות וביצועים. ארגז ספר תורה קיימים במשימה פועלו של כוננים קשיחים בעלי ערך בריאותי יותר בידי SATA ש בוודאי יתרמו לפיתוחים בידי הכוננים הקשיחים לעמוד בזמן אלו שיש להן חומרי עצמאי מהותיים שונים במטרה להעלות בדרגה את אותה הביצועים המאפשרים של מערך מחשב נייח.
ברר http://harddriveusa.com שמקבלים מוצרים חדשים בכוננים קשיחים.
ZZZZZZ