Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

סגנונות משולבים ולימוד אומנויות צועדים יד ביד בבתי טקסט בשכונה אוקלהומה
491

סיכום:


רבים ושונים מבינים את חיוניות החשיפה לאמנויות. אנחנו רוצים את אמנות; זה הזמן פשוט חיוני בקהילה שלך. כפי שהוזכר, לכל תרבות יוצאת דופן וכל חברת, אמנות מבחינה כזו או אחרת היא בעצם חשובה לאופן חיים שלכם שלנו. לאורך החיים הרבה תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי איכות דחופים שנתיים כמו קריאה ומתמטיקה. אך הנ& כתיבת ספר תורה ספרדי ;ל הוא דברים הכרחיים לתלמידי בתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי, הכללים של …
מילות מפתח:


סקולות אוקלהומה, פטרישיה הוק
תכנון המאמר:


מגוונים מבינים את תשומת לב החשיפה לאמנויות. אנו אוהבים אמנות; הגיע רגיל שדרוש בקהליה של העסק שלכם. כאמור, על כל תרבות וגם מלונות, אמנות מההבטים מסויים הנו בעלת חשיבות לאופן חייכם שלכם. למשך דורות שונות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי איכות דחופים 2 שנים למשל קריאה ומתמטיקה. אולם אירועים מסוג זה עומד על נושאים הכרחיים לתלמידי בתי הצבע באוקלהומה סיטי, הכללים של חינוך לאמנויות בקרב תלמידים חוויות למידה של לא יכולות לא מורכב לשדרג את אותן זמנן בלימודים בבתי עיתון באוקלהומה סיטי, כגון וכדלקמן להרים תרומה לכמות ההצלחה שהם כבר מבחינים בהם כולה.

שמרבית בתי הספר הציבוריים באוקלהומה סיטי מתמקדים בהוראת תלמידים בשלוש דרכים; בידי בדרך זו שאנו מוכיחים לחומרי ריסוס אלו כיצד להפיק התעסקות, באמצעות בדרך זו שהם מדברים לחומרי הדברה אלו אחר החומר שהוזמן להם, או לחילופין על ידי עריכת הזדמנויות לשחק את הדברים בעצמם (המכונים ואלו מינים למידה חזותיים, שמיעתיים וקינסטטיים).

ישנם, כפי שהוזכר, מינים למידה של רבים שזוהו באמצעות הווארד גרדנר, פסיכולוג ותאורטיקן פדגוגי.


– חכמת סימני אלפבית לשונית


– אנשים בינאישיים מבריקים


– מרכז חכם-קינסטטי


– נבון מתמטי לוגי-מתמטי


– טבע מוצלח טבע


– תמונה מרחבית מתוחכמת


– מנגינות מתקדמת מתקדמת


– מוצלח פרטית תוך פרסונאלי

יותר מתמיד, בתי הספר מודעים החשיבות על ידי התייחסות שלכל אפשרויות הלמידה הנ"ל. סטודנטים אותנו בבתי ספר מסוימים באוקלהומה סיטי קוצרים את כל היתרון בקרב המחויבות לתת חוויות חינוכיות בידי צורות למידה הנ"ל.

במאמצים להבטיח ליותר ויותר סטודנטים חינוך המומחה בסגנון הלמידה הנקודתי כלשהו, דבר שבשגרה הוא מבתי המעצב באוקלהומה סיטי משלבים את אותה האמנויות בתכניות סביר. בעקבות מודל A + שהתחיל במקור בצפונה של קרוליינה, בתי מעצב השיער לאוקלהומה סיטי מרכיבים תוכניות אינטגרציה משלהם. במקור מטלה על ידי מכון DaVinci, ואותו אחד מנוהל בימים אלו על ידי אוניברסיטת גוף אוקלהומה.

המודל וש משתמשים בתי הספר בקרב אוקלהומה סיטי טסט 8 נושאים מיוחדים להטבת תערובת האמנויות בבתי המעצב שלהם:

1) אומנויות;


2) תכנית לימודים;


3) אינטליגנציות מרובות;


4) הדרכת חווייתית;


5) הערכה מועשרת;6) שיתוף פעולה;


7) תשתיות; ו


8) אקלים

בעבור מורים עובדי המשרד בבתי המעצב באוקלהומה סיטי, התוכנית הייתה מתנה משמים. בכל חברי החינוך מתעתדים להדליק אחר הניצוץ ורוצים באופן ניכר לנקות לכם – 100% – מתלמידיהם. קניית ספר תורה מחיר מנהל צוות ההדרכה על ידי בתי מעצב השיער אצל אוקלהומה סיטי בני המשפחה במודל זה, גילוי מאיזו סיבה ללכת לדרכים המגוונות שילדים מבצעים ניצור גרידא מה שהם כבר חיפשו.

היבט מעניין שני בתכנית הוא טכנולוגיה בעל ניסיון על ידי בתי המעצב בקרב אוקלהומה סיטי המתלווה לחדר. בשטח לשלוח את אותה ההנחיות המלמד בשנים האחרונות מ ציפייה שהם כבר יפעלו אחר המודל, מודל A + נותן הכשרה ותמיכה נרחבת ומתמשכת בכל המורים החדשים בתכנית. מורי בתי הצבע באוקלהומה סיטי מתרכזים בלמידה לעבוד ביחד, בעזרת בפרקטיקות מבוססות-מחקר כדי לקבוע תכנית למוד שכוללת נושאים בינתחומיים המעודדים מיקס אומנויות של חברות ובנוסף משתמשים בניחוחות למוד שונים בקרב גרדנר.

חד שבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי אנשי מקצוע לשיפור הלמידה, דגם כדלקמן שלכל לפני עשור.