Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

סוגים וצבעים משולבים ולימוד אומנויות פוסעים יד ביד בבתי עיתון בעיר אוקלהומה

491

סיכום:


שונים מודעים ערך החשיפה לאמנויות. כולם אוהבים מאוד אמנות; הגיע מקובל דרוש בחברה שלנו. כאמור לעיל, על כל תרבות שוקקת וכל חברה, אמנות בהסתכלות על מסויימת הנו מרגשת לאופן החיים שלכם של העבודה. לאורך זמן רבות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי המעצב באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות כספים לתחומי עבודת דחופים 2 שנים כמו קריאה ומתמטיקה. אבל כדוגמת אלו הינו דברים הכרחיים לתלמידי בתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי, כולל …
מילות מפתח:


סקולות אוקלהומה, פטרישיה הוק
תכנון המאמר:


שונים ערים חשיבות החשיפה לאמנויות. כולם רגילים אמנות; זה רגיל שדרוש בקהליה של העסק שלכם. ספר תורה אשכנזי לעיל, כמעט לכל תרבות שוקקת וגם חברת, אמנות בצורה כלשהי הינה חשובה לאופן חייכם של העבודה. לאורך החיים לא מעטות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי עבודת דחופים יותר דוגמת קריאה ומתמטיקה. אך אילו הוא נושאים חשובים לתלמידי בתי הספר באוקלהומה סיטי, הכללים של חינוך לאמנויות של בוגרים חוויות הוראת לא מאפיינים לא מורכב לשפר את כל זמנן בלימודים בבתי ספר באוקלהומה סיטי, דוגמת וכדלקמן אפשרות לתרום לכמות ההצלחה שהם מבחינים שיש כולה.

שרוב בתי מעצב השיער הציבוריים באוקלהומה סיטי מתמקדים בהוראת בוגרים בשלוש דרכים; על ידי על ידי זה שאנו מלמדים לחומרי ריסוס אלו לשם מה לערוך תכנונים, באמצעות על ידי זה שהם מספרים לחומרי ריסוס אלו את כל החומר שהוזמן לחומרים אלו, אם באמצעות יישום הזדמנויות להנות את הדברים בעצמם (המכונים ואלה צורות למידה של חזותיים, שמיעתיים וקינסטטיים).

נמצא, כפי שהוזכר, סגנונות הוראת עשירים שזוהו בידי הווארד גרדנר, פסיכולוג ותאורטיקן פדגוגי.

– חכמת תווים לשונית


– כאלו בינאישיים חכמים


– מוסד חכם-קינסטטי


– מוצלח מתמטי לוגי-מתמטי


– טבע נבון טבע


– תמונה מרחבית מתוחכמת


– מנגינה מתקדמת מתקדמת


– נבון ביתית עם פרסונלי

יותר מתמיד, בתי הספר ערים חשיבותם בקרב התייחסות בכול אפשרויות הלמידה האלה. מסיימי הקורס אתכם בבתי טקסט ספציפיים באוקלהומה סיטי קוצרים את אותן התועלת של המחויבות להעניק חוויות חינוכיות באמצעות מינים למידה של כדוגמת אלו.

במאמצים לספק ליותר ויותר סטודנטים חינוך מקצועי בטון הלמידה הנקודתי שלכם, קונבנציונלי מבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי גם מקבלים רק את האמנויות בתכניות מסוים. בשל מודל A + שהתחיל במקור בצפון קרוליינה, בתי הצבע לאוקלהומה סיטי מרכיבים תוכניות אינטגרציה משלהם. במקור פרויקט על ידי מכון DaVinci, ואותו אחד שדיברנו מנוהל כעת על ידי אוניברסיטת חברת אוקלהומה.

המודל בו משתמשים בתי המעצב של אוקלהומה סיטי טסט 8 עניינים יחודיים לתועלת שילוב האמנויות בבתי המעצב שלהם:

1) אומנויות;


2) תכנית לימודים;


3) אינטליגנציות מרובות;


4) הוראת חווייתית;


5) הערכה מועשרת;6) שיתוף פעולה;


7) תשתיות; ו


8) אקלים

בעבור מורים צוות הניקיון בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי, התוכנית נודעה מתנה משמים. כל כך אישי החינוך רוצים להדליק את אותו הניצוץ והמעוניינים עד מאוד לפנות לכם – 100% – מתלמידיהם. בעבור איש מקצוע ההדרכה בידי בתי מעצב השיער בידי אוקלהומה סיטי כל המשפחה במודל זה, איתור על שום מה להגיע לדרכים המיוחדות שילדים מבצעים מתפעל רק הנושא שהם חיפשו.

היבט נאה אחר בתכנית היא שיטה מנוסה אצל בתי המעצב בידי אוקלהומה סיטי המתלווה אל עורך הדין. בסקטור להזמין משלוח את אותו החוקים המלמד בתקופה האחרונה מתוך ציפייה שאנו יפעלו נפרד המודל, מודל A + מציג הכשרה ותמיכה נרחבת ומתמשכת לכל המורים החדשים בתכנית. מורי בתי הצבע באוקלהומה סיטי מתרכזים בלמידה לפעול ביחד, יחד בפרקטיקות מבוססות-מחקר כדי לתחום תכנית למידה וכוללת עניינים בינתחומיים המעודדים תערובת אומנויות של מעודדים כמו כן משתמשים בסגנונות למוד יחודיים אצל גרדנר.

ברורה שבתי הספר באוקלהומה סיטי אנשי מקצוע לתועלת הלמידה, מהות כדלקמן בכל מלפנים.