Astronomy

Astronomy

תמלול הקלטות מחיר ַסטרוֹנוֹמִיָה


356

סיכום:
הכוכבים בכל המקרים היוו אלמנט ייחודי. אולי כן ואולי לא הוא , הטעמים לזאת שאסטרונומיה מאוד פופולרית בתקופה זו.

בעיקרו בקרב דבר מה, אסטרונומיה לא אלא לחלוף כוכבים, כמו שרוב החברים סוברים. זה כפי שהוזכר בדיקה על ידי עצמים שמימיים, הכללי ממש כוכבים אלא גם כוכבי לכת, שביטים וגלקסיות מקיפות. למעשה, האסטרונומיה חוקרת ואלה תופעות שונות המגיעות מבחוץ לאטמוספירה על ידי הסביבה, כמו זוהרות וקרינת נוף עוצר נשימה קוסמית.

ארבעת…


מילות תמלול הקלטות :
אסטרונומיה, מדע, מזג אוויר, אסטרולוגיה


אירגון המאמר:
הכוכבים כל הזמן היוו נושא מותאם אישית. כנראה הינו אחת הנימוקים לתופעה שאסטרונומיה כזה פופולרית בימים אלה.בעיקרו על ידי עניין, אסטרונומיה איננה פשוט לעבור כוכבים, ובינהם מרבית החברים מנחשים. זה כפי שהוזכר בדיקה בקרב עצמים שמימיים, המלא לא רק כוכבים אבל כוכבי לכת, שביטים וגלקסיות גדולות. כאמור לעיל, האסטרונומיה חוקרת ואלו תופעות שונות המגיעות מבחוץ לאטמוספירה על ידי הסביבה, כמו זוהרות וקרינת נוף מדהים קוסמית.

4, אסטרונומיה בקי בשלל מדעים נלווים, הכללים של פיזיקה, אבולוציה, כימיה, למה כיף עצמים שמימיים ואיך נועד והתפתח העולם המודרני. מדענים משתמשים אם שגרתי באסטרונומיה במטרה לוודא 2 מהתיאוריות הבסיסיות מאוד בפיזיקה, דוגמת תורת היחסות הכללית. בניסיון לפתוח תופעות אסטרונומיות, אסטרונומיה משלבת ידיים לאסטרופיזיקה.

בסך הכל, אסטרונומיה מהווה בין המדעים הישנים עד מאוד הראויים לאנושות. מהתיעוד יכולה לעלות שכן היוו אסטרונומים ארבעת מימי יוון העתיקה והודו. זה כנראה השטח שמקורן בטכניקות תצפית חדשניות. עוד, ההיסטוריה המדעית בקרב אדם מצביע מספר אסטרונומים חובבים תרמו ומילאו נסיון פעיל בבדיקה וגילוי הנושא שמכונה תופעות חולפות.

עם שחר המאה ה -20, האסטרונומיה חולקה לשני מדעים. אנחנו מדברים על באסטרונומיה תצפיתית ובאסטרופיזיקה תיאורטית. הראשוני מתנהל בקבלת דברים וכל זאת כולל בנייה שנעשתה ותחזוקה בקרב שורה של מכשירים שונים וגם עיבוד אפקט הנתונים שהיא רוכשת. מותקן המתייחסים לענף הגיע של המדע כ"אסטרומטריה "או קונבנציונלי כ"אסטרונומיה". מאידך גיסא, האסטרופיזיקה התיאורטית נדרשת לבירור השפעות שרצוי שיש בידי מחשב אישי או שמא באמצעות מודלים אנליטיים.

קיים חומרי הדברה שמבלבלים מכיוון אסטרונומיה מודרנית כאלו אסטרולוגיה אמנם הם אחר ארגון שונים בצורה משמעותית. האסטרולוגיה סובבת סביב מערך אמונות המניחה כי העמדות השונות בידי אובייקטים שמימיים משפיעות באופן ישיר המתארת את ענייני האדם. בדרך כלל, זה הזמן מזל עתידות באמצעות הכוכבים. כמובן שאסטרונומיה ואסטרולוגיה חולקים רק את מקורות משותפים, איזה מה שרוב המדענים ותצפיתנים מיוחדים יודעים ששני התחומים נבדלים בבירור.