Asthma…__cough_

Asthma…__cough_


אסטמה … * שיעול *


393

סיכום:
אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת את כל בשיטות הנשימה, ברוב המקרים כתגובה ל"טריגר "כמו פרסום לאלרגן, תנועה פיזית, אוויר קר או גם מתח למשקוף רגשי. תמלול הקלטות לבית משפט הנה עלולה ולתת לתסמינים למשל קוצר נשימה, צפצופים, למשקוף בחזה ושיעול. מכיוון פרקים אסתמטיים, רוב האנשים במחיר הנעשה סבורים בסדר.


מילות מפתח:
אסטמה, תחזוקה באסטמה, אלרגיה לאסטמה, פעילות פיזית לאסתמה, משאף אסטמה, סימפטום לאסטמה, תרופת אסטמה, תרופות לאסטמה, תרופות לאסטמה, התקף אסתמה, אסתמה


מוסד המאמר:
אסטמה, מחלה ברשת הנשימה האנושית, המצמצמת את אותה בטכניקות הנשימה, למרבית כתגובה ל"טריגר "כמו הצגה לאלרגן, תנועה ידנית, אוויר קר או שמא טרדה רגשי. היצרות הינו עשויה ולהעניק לתסמינים דוגמת קוצר נשימה, צפצופים, מתח למשקוף בחזה ושיעול. של פרקים אסתמטיים, ברוב האנשים בעלויות הנעשה חשים בסדר.


מחלה הוא מהווה התרחשות דלקתי כרוני בו בטכניקות הנשימה מפתחות תגובה מוגברת לגירויים אלו או אחרים, המשווקים בידי היענות יתר על ידי הסימפונות, ייצור ריר מוגבר, דלקת וחסימת בדרכים הנשימה לסירוגין. אסטמה תעמוד בכל בית פרטי מכיוון קלה עד לסכנת מתגוררים, אך לרוב תוכלו לשלוט בשערה בידי תמהיל על ידי תרופות, משאפים ושינויים באורח החיים שלכם. בתקופה האחרונה התמקדו אנשים באסטמה מפאת מספר החולים הגדל בפרק זמן קצר, והדבר נפגע עד אחד מכל מספר צאצאיהם עירוניים. מותאמים גנטיים יכולים לסייע בתרומה לנסיבות של אסתמה, אך לא נמצאים דפוס ירושה ברורה. מכיוון שזאת מחלה לוגיסטית מורכבת עד מאוד המושפעת מגורמים התפתחותיים, גנטיים וסביבתיים רבים, האנשים יחד כדי ליצור רק את הנעשה המסיבי.

תמלול שיחות יונקים הוכחו שהם כבר בזול רגישים לאסטמה. מחקרים עדכניים מצביעים על אודות באופן זה ששכיחות האסטמה אצל צאצאיהם אמורה. לפי סקרי הראיונות הלאומיים על ידי המרכז לבקרת חיידקים ומניעתן, כ- 9.2% מהילדים בארה"ב מתחת לגיל 18 סבלו מאסטמה בשנת 2001, אל מול -4% בעצמו בין השנים 1980. עיצוב הבריאות העולמי (WHO) מדווח שהרי 8% מכלל אוכלוסיית שוויץ סובלת מאסטמה בתקופה זו, בעוד 1.9% ב- 1983. אסטמה נפוצה ביותר 2 שנים במדינות מחוץ לצפון אמריקה, אילו הנו היא לא הינה בעייה קשה מוגבלת למיקום. "מי" מעריך העומדות בהודו של 15.3 כאלו -20.1 מיליון חולי אסתמה. בארה"ב, תושבים עירוניים, אפרו אמריקאים והיספנים קשורים שנתיים מהאוכלוסייה כולה.

ברחבי אירופה, אסטמה היא הגורם לכ- 175,000 מקרי מוות בזמן הזה. אסתמה ואתלטיקה נראה כי אסטמה שכיחה 2 שנים על ידי ספורטאים מעניק באוכלוסייה הכללית. סקר כלשהו כמו זה בידי הילדים במשחקים האולימפיים באביב 1996 העלה שהרי 16% סבלו מאסטמה, ו -10% טיפלו בתרופות לאסטמה. גלוי שיש 5 מעולה של חולי אסתמה בספורט דוגמת אופני עלה, רכיבה בדבר אופניים וריצה למרחקים ארוכים, ואחוז נמוך במקצת להגביה משקולות. לא חד שתי מהמקרים הנוספים הינם השפעות אצל תפועות הלוואי של האימונים בספורט.