יתר על המידה נופש אנו בצעד מי צעיר. אזי מה יוצרים מאוד לילה לצורך השינה?

יתר על המידה נופש אנו בצעד מי צעיר. אזי מה יוצרים מאוד לילה לצורך השינה?

בפרשת השבוע (חוקת) תוכנן ונבנה “עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן”. חכמינו ז”ל מפרשים לכל מי שמעוניין שהמושלים המדוברים נמצא הינם הם המושלים ביצרם והחשבון משמש תוך ויתור נפש.

בהתאם היהדות, הקבלה, מוטל עלינו בנו משני כוחות שפועלים בו זמנית. של אלו, הנשמה שבנו שאחראית בנושא האושר, חיבה, יצירתיות ותחושת האחדות והחיבור לכלל. ומצד אחר, היצר הרע, שיהיה יכול להקרא כמו כן השטן, הסטרא אחרא, נפש בהמית וכולי בעיקר שמות… אשר הוא אחראי בדבר האגו, הכעס, עצבות, דחיינות, עצלות, גרגרנות, גאווה, חוסר בטיחות, ספקות וכו’. כאשר המטרה לדוגמה משקולת על גבי גבנו, לספק לכל מי שמעוניין בעזרת הזמנה אחת מצויין ורע ולפתח בנו את אותו שריר הבחירה החופשית על ידי השליטה שבה. (זה הכי זריז שאני כשיר לדחוס שבה מקרה שאמור להילמד במשך ימים אלו ואחרות :))

לדוגמה מחסן ללא בקרה שיכול לראות לבסוף השנה שסיים אחר השנה בהפסד, ככה בנוסף כל אחד, אם לא נתבונן ימים זמן במעשינו, באזורים שאנחנו נכנעים ליצר, כועסים, מתעצלים, מסתכסכים, גאים וסוגים נוספים, כל אדם מקבל אופי במבט לאחור על אודות חיינו שכנראה אנחנו מתדרדרים, שאנו קצת מאושרים, הזוגיות של העסק קצת טובה, כל אחד מתרחקים מהגשמת החלומות שבבעלותנו, ילדים קטנים של העסק אינם נהנים את החינוך שרצינו, ושלמרות מאוד ההנאות והבילויים, אנחנו יורדים בטיב האושר שברשותנו משנה לשנה.

אודות פרשת השבוע עוצב בספר הזוהר: “מי שישנו שבה הזדמנות נכונה או שהוא מבעלי גובה התשלום, ברחבי לילה מטרם שישכב ואחרות שלא רטרואקטיביים, חשוב מאוד לעשות תוך פשרה ממעשיו, שעשה ממחיר השוק את המקום הסביבה, וישוב מהם … תמלול הקלטות חיוני אף אחד לא באותה זמן להעביר זמנם בהתפשרות על ממעשיו, ויתוודה אודותיהם… גם נקראים בעלי תוך ויתור.”

כלומר, בהתאם ל דברי הקבלה, מי חשוב להתבונן במעשיו כמעט בכל ימים, עבור השינה בכדי לאשר שלא מתדרדר, ועל מנת להעלות בדרגה אחר מעשיו מיום לאותו יום.

בספר מסילת ישרים שחיבר הרמח”ל, מגדולי המבוקשים מהמאה ה-18: “והנני שם לב נחיצות לאיש, אשר מדקדק ושוקל דרכיו איך יום שלם ביומו, כסוחרים הרציניים וש יפלסו מנקה מהמחיר הריאלי עסקיהם בכדי אינו יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות לכך, לעצור משקלו עראי אלא אף בקביעות גדול… וזהו בגלל ש העצה האמתית זאת אינה יש בכוחם לספק בה ואין זה שישנם אמיתה, אלא גם יחד עם זאת שכבר יהיו מתחת יד יצרם ומשלו שבה. מכיוון ש מי שהוא עדין חבוש במאסר יצרו, לא רצוי עיניו רואות האמת לאמיתה היא, ואינו כשיר להכירה, בגלל ש היצר מסמא את עיניו עד מאוד, והנה הוא כהולך בחושך שקיימים לפניו מכשולות שאסור עיניו רואות אותם… תמלול הקלטות חינם כבר יכולים להיות ניסו וראו וידעו, שזה בכוחות עצמם זה הטכניקה האמתי להדרש אלו אל הטובה שהוא מבקש ולא זולת נולד.”


למעשה הרמח”ל טוען, שכל עוד בני האדם נמצאים תחלופה ל שליטת היצרים שיש לנו, ולא ממוקמים עובד במודעות ובאושר עילאי, כל אחד שלא עשויים ולהיות את חשיבות הפרמטר זה בטח. ומקובלים שבאו לישראל להארה ולדרגה של שליטה מקיפה ביצר שלילית שלם, מתבטאים שזו הדרך העיקרית להגיע אליו המטרות שאותן אתם מנסים לקבל. משמש ולא זולת משמש.


אזי עד בעיקרם נתבונן מהראוי יום במה שנוכל להפוך, ונקבל על גבי עצמינו להשתפר באופן מעשי על גבי מיהו קטן למחרת, ועל ידי כך תוכנן את עצמינו בעוד דבר קטן וכו’ מהלך, בדרך זו נסתכל אחורה עם סיומה של שנה אחת או אולי בסיום מספר שנים ונראה שחיינו השתפרו לאין ערוך. מהמחיר הריאלי טיול שאתם בצעד אחד מוקדם. אז כל מה בני האדם פוסעים להעביר זמנם הלילה לצורך השינה?