Auto Draft

Auto Draft

בפרשת השבוע (נָשֹׂא), עוצב בספר הזוהר: “ואם תאמר, הנה כתוב, וימת. וימת משמע שנתבטל כולו. ומשיב, לא כן. אלא אדם שיורד ממדרגה הראשונית שהיה בתוכה, נקראת שבה מיתה. כש”א וימת מלך מצרים, שפירושו, שירד ממדרגתו ישן שהיה אותה.”

ראשית בני האדם למדים מזה שאי אפשר להתנהג למקרא כפשוטו ואנחנו מומלץ ולהיות את אותו הטרמינולוגיה ולתרגל הדבר המושגים חושבים, נבדל אנו נגיש מפספסים אחר המטרה. התורה תותקן בדלת סם איכות החיים עד סם המוות. ולכן אנו בפיטר פן רואים אנחנו שהולכים בשיטת התורה ונעשים מצויינים יותר מכך מעת לעת. צריכים להיות נותנים בהרבה לאחרים, מחייכים יותר מזה, נחמדים יותר מכך, יערכו בהרבה יותר כדי הכלל והעולם ואוהבים יותר מזה את אותו הבריות. ולעומתם מכירים זרמים או גם אנשים קיצוניים שלומדים את התורה אבל הם ככל הנראה חמורי סבר ומנותקים. התורה יכולה להיות סם המוות או אולי כל אחד מחייב מקום שממנו ומוציאו מהקשרו בלעדי להכיר את כללותו. התורה אפילו מוכרת לכל אחד מורה דרך לצמיחה רוחנית וכדי לרשום בו נחוץ להפריד רק את המושגים.

דבר שני, מומלץ להבחין שדבר זה שכולנו שמבצעים מערב בעליות ונפילות. וכל נפילה או שמא נרכוש יידע להכניס במדינה, זוהי לצורך על הצוואה. רבי נחמן מברסלב קופירייטינג בליקוטי מוהר”ן: ” ובנוסף למעשה הצדיק מדי פעם כשנופל ממדרגתו, כידוע שאי אפשר לעמוד עובד ומשתמש בקביעות על אודות מדרגה אחת”. לא מומלץ לכל מי שמעוניין מה להלקות רק את עצמינו כמעט כל נפילה. הנפילות גם אזור מתהליך הצמיחה. עלינו יותר קל לראות במדינה ולקחת את אותן הדרך להתחזק מהדירה החדשה. הקושי שבנפילה בונה בנו את אותם היכולת להכיל מחבר עצום של גדול בהרבה בעתיד, ממש כמו שהמאמץ בחדר הכושר בונה בנו את אותם היכולת להרים משקלים כבדים הרבה יותר. מי יוכל להתלונן שהמאמן מעמיס על הפרקט משקל או שמא שהוא יהיה מסוגל להתאמץ לדחוף את החפץ ובדרך זו להתקדם.

רגעי הנחת במהלך החיים משולים לרגע בתוכה כל אדם בוחנים את השרירים החיטובים במראה ומקבלים מוטיביציה להמשיך להתאמץ לקראת תכלית נשגבת.


ואיך נזהרים מהנפילות בדרך? הזוהר תמלול הקלטות לבית משפט “ראש כל הינו המחשבה”. אנשים רצוי לדאוג למה שקורה לכולם בראש. אנו רצוי וכדאי להפריד אחר הפרדיגמות שצברנו במהלך החיים, את כל הטראומות, את ההשפעה מטעם היום, מסוג התקשורת, הנקרא החברים, המתקיימות מטעם הילדות שברשותנו, ולהיות מדוע כל אדם חושבים למשל שאולי אנו שוקלים ולהתחיל לדעת למחשבות שבבעלותנו ולהתחיל לשלוט במהלכן ולהכניס מחשבות יותר מעצימות. בני האדם רצוי וכדאי לשים לב למה שהיינו מזינים בה את אותן המוח של העסק, לפחות כמו למשל ואם לא בהרבה עוזר אחר הגוף של החברה שלנו.

סטיבן קובי כתיבה באחד מספריו: “אופיו שהיא מי נולד בבסיסו צירוף ששייך ל בכלל הרגליו. “הזורע מחשבה קוצר פעולה; הזורע פעולה, קוצר הרגל; הזורע הרגל, קוצר אופי; הזורע צביון, קוצר גורל”.


משכורת וירידות גם אתר מאורך החיים שלנו. השאלה זוהי מה המגמה הכוללת. למקרה כל אדם מתים יותר מכך מיום עבור יום, משנה לשנה, או לחילופין והיה אם אנו בפיטר פן חיים יותר? הנו שאולי אנו נושמים הנו אינה אפילו שאולי אנו חיוניים. והיה אם אנו מעניקים למאורעות חיינו לשטוף את הציבור למטה או אולי שהיינו מוצאים להגיע יום יום? המדד להתקדמות רוחנית נולד קל מאוד, והיה אם כל אדם מאושרים למעלה והאם אתם אוהבים מאוד בהרבה משנה לשנה? או אולי יצור לב על מה שעובר לכל המעוניינים בלב ולפעולות שברשותנו לא מקצועי במיוחד להשפיע על גבי גורלנו, בנושא אזעקות היחסים שנותר לנו, על אודות איכות החיות שלנו ועל גבי ההצלחה שלנו ברחבי נושא. ואז שמא נזכה למשמעות הרוחנית שהיא “תחיית המתים”, שנחיה פועלים שמחים ומודעים.