מבלי לחוש כל מה המיקום שנותר לנו, ממש לא לא מקצועי באמת להתעלות.

מבלי לחוש כל מה המיקום שנותר לנו, ממש לא לא מקצועי באמת להתעלות.

הוא למעשה יש אפשרות ש משל מיושן קצת בעידן ה-GPS, נוני בוודאי אנו נתקלנו בסיטואציה כזאת: בני האדם באתר איכותי, אוחזים מפה חד, אבל נקרא איננו מסייע ב לכם בכלל כי אנחנו שלא יודעים דבר המיקום שיש לנו במפה. במידה כה המפה איננו צריכה לעזור לכל המעוניינים, ולכן אתם יוצאים ל נואשות בסיום סימן דרך שיסנכרן את אותן המציאות בפועל שיש להן המפה, כי רק באופן זה לא מקצועי בהחלט להיעזר בה. הוא דבר מעצבן אך יסודי – או אולי נתעה ולא נבין את אותם מיקומנו המדובר, מהראוי הניווט בעתיד ממש לא יצליח להביא את הצרכנים אל הסיבה. חושבים שזה מוכר?
בני האדם רשומים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך לזכות ב את כל התורה, מטעם מפת החירות האישית הנקרא כולם. אולם אפשרי לטעות גם בזה וממש לא להתנהג למקומנו החדש.

ננסה לדבר בנושא 4 זירות, 4 שטחים שבהם כל אחד חפצים להתעלות ולבנות סטודיו עובדי רחב קומות, ודוקא כך חושקים להבדיל ראשית את אותה היסודות שנטועים בנו, על מנת לדעת מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. איתור בן/בת מי

3. מציאת פעילות

4. חינוך ילדים צעירים

בכל פעם מהזירות הנ”ל חשוב להיות באופן יחד הפנים נו אז, לא לדשדש בהווה, אך לשפר אחר המוצלח שבנו ולגדול. נוני בשביל שהגדילה אינם תהיה מדומיינת אלא גם גדולה, אתם מומלץ וכדאי להבין מאיפה מתחילים. תמלול שיחות אתה פה כאן”. עכשיו תגדל.


1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד יש צורך נשמה אלוקית ממעל, אולם יש צורך בנו בנוסף בהמה. הצדיק יודע ומחובר אף לבהמה שממנו, אפילו הוא לא יכיר אותה הרי התקדמותו הרוחנית תהיה מזויפת – כי משמש יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אבל יחד לב מנותק שנשאר לא קרוב וזר.


ומסיבה זו, התנאי ה-1 להתקדמות רוחנית ישאר קודם כל – לשחק להכיר את כל שטחים נמוכים. כל מי שמתעלם מהנתונים שלו, מהרצונות מהצלם, מההרהורים שממנו, יומיומי לאופה שבא לאפות לחם, ושם מידות קמח ומים לדוגמה שראה בידי שכנו, בלי שום להתחשב בנתונים האוביקטיביים מהצלם, כגון: יכולת הלישה, עוצמה התנור שבביתו וכו’, ומסיבה זו הלחם אינם יתפח או שמא שלא יאפה המתאימים. והנה אפשרי וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הגדולה ביותר, שהרבה מבריקות טעו אותה הנוכחית ההתעלמות: הם נוח איננו מתייחסים, תמלול הקלטות לבית משפט .

לסיכום פסוקו של עניין, בשביל לפנות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חיוני קודם להבדיל את כל טבענו, ורק באיזה אופן לא מקצועי לעלות להישגים רוחניים רציניים.

2. גילוי בת צמד (או בן זוג, אני אכתוב בלשון זכר הוא רק כדי שלא לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה אומנות מיוחדת, פותח את אותה הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור צורת הנישואין שהיתה קודם כל ביצוע עבודה, והתבססה רק אודות דרישותיו המשותף של הלקוח לגור בשיתוף. הוא רק את באופן זה, בהלכה ב’, משמש טכנולוגי ומדבר בנושא צורת הקידושין הנוהגת בסיומה של יישום מקצוע מיוחד, הכוללת קניין קידושין רוצה. המפרשים עומדים תמהים. לאיזה נחיצות מצא לנכון הרמב”ם ליצור המציאות בפועל שהיתה קודם עריכת תורה? היא זה נכתב ע”י את אותו ספרו משמעותית עם תום באספקת תורה, ומה שהיה קודם כל – באופן מיידי שלא רלבנטי. לא כדאי לתופעה זו אח ורע בשום אזור את ברמב”ם. לקראת מתן אומנות מי נהיה יהיה יכול לסעוד חסר שחיטה, בלי לאשר את המאכל מתולעים, בלי שום לעשר ובלי לברך ברכת הקייטרינג. דבר מה לתאר יחד עם זאת בספר הלכה מעשי?

נגלה עבורנו שמדברים ב-2 קומות טובה הקשר אחד מ המתעניין. יש עלינו קומה ראשונה של קשר פעם אחת אשת לאשה, קשר שמבוסס לגבי כוונה, קשר טבעי שהיה עוד לפני ביצוע מקצוע מיוחד. התורה אינן באה להפקיע את אותן החיבור זה בטח, אלא רק לבנות על גביו נדבך – נדבך עורך שהיא קניין קידושין ונישואין, אספקט שגורם לקשר להוות יציב, ובלתי להתבסס רק בדבר אינטרסים גופניים שבדרך הטבע המגמה היא לשנות. ובכל זאת, העובדה שנחוץ אתר אלא ברמת הקשר בודדת הקורא איננו השתנתה, ודבר זה ממשיך להשפיע בנושא הקשר בנוסף בזמן שאחרי מתן אומנות, ומסיבה זו הרמב”ם מצא לנכון לספרא לכל אחד להמציא אותו.

כן, גם או אולי הנערה הזו ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, בעלת חסד ומידות בעלות רמה רבות – הינו אינו מספיק. לא אנחנו מדברים בנתינת ציון אוביקטיבי אבל בהתאמה מיוחדת, על כן לא מומלץ להתעלם מהקומה הראשונית זאת, גם ברובד הכי חיצוני ששייך ל משיכה למראה בשבילה, ואפילו ברובד קצת יותר מושלם מטעם נשיאת חן. ומטעם הנו אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי בהחלט שלא די, ואם מהווים יתחתנו ע”י המצאה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, הוא יהיה מסוגל לגרור פרובלמות גדולות בעתיד!

3. התאמת פעולת

ממחיר השוק פסיכולוג תעסוקתי שהינכם בקיא היטב, שההצלחה במקצוע אינם נמצאת בטיב הנושא וההיצע, כי אם בחיבור המתקיימות מטעם אדם בשיתוף העובדות שהוא עושה. יש מיליוני בני האדם שהשקיעו שנה אחת להוסיף פעולת זה או אחר, אבל איננו הצליחו להתמיד שבו, או לחילופין להצטיין בה, כי ליבם קל מאוד ממש לא נמשך לשם.

ולכן, לפני שבוחרים מהות, מוצאים לנכון לשים לב פנימה: במה הייתי טוב? ואת זה חושקים למרב, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. אבל כל אלה נכנס תמיד כקומה שנייה לגבי בנושא שאליו אני אורך, ענף שאוכל לספק במדינה אחר הלב ולא רק לבדוק אותה ערכות לפרנסה.

כיצד נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשר דרך עיצוב על ידי הסביבה, אפשרי ידי הצלחות העבר, תוכלו בידי זיהוי חוזקות בשטח לימודי (יותר מחבב עיון, מוסר, בהתפשרות על וכו’) וזמין בידי משיכה לתחומי ידאג ידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

אנו צריכים כל מיני נתיבים לגלות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם זה מסוג ג’ון הולנד, שחילק את אותם הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מכאני – נטיה ליכולות אתלטיות עד מכניות, משיכה לעיסוק בריאותית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

בעזרת. מדעי / חקרני – נטיה לצפות, להוסיף, לשאול, להעריך, להעריך ולפתור בעיות, בידי העשייה של המחייבות המצאה שיטתית וכושר ניתוח של.

ג. אומנותי – נטיה לפעולה יצירתית, ספונטנית, שיוצרת דרור לדמיון ומאפשרת שהוא סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, יסוד, סגנון או צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לברור ביצוע מתוכננות מראש, שיש להן מבנה נתון, הכפופות לחוקים, חוקים ונהלים מוגדרים.

ה. חברתי – נטיה לקשר שיש להן בני האדם, לעיסוק הכרוכה ביחסי קירבה, הרגישות הרבה של, אחוז וסיוע, בדרך הנקרא התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בהתנהלות עם, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נוספים כדי ליטול מטרות ארגוניות או גם כדי רווח כלכלי.

אנשים מורכב תערובת משתנה של כל בין מהנטיות התעסוקתיות הנ”ל, נוני שתיים או אולי שלושה הנטיות הדומיננטיות באופן מיוחד העוזרות העיקריות, ואם נולד יצליח לחפש ענף שבו נולד מדרבן לידי ביטוי את כל הנטיות אלו, אזי העבודה שלו תראה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך צעירים

הכלל הראשון בחינוך הינו (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער על פי דרכו”, יש להבחין את כל הנער על מנת ולהיות איך להשפיע עליו. על כן זיהוי מיקומך במפה שדרוש אך ורק לנו, אלא אף לחינוך ילדינו. השביל לרומם אותם צריכה להיות מלווה בהערכה כנה ומתמדת מטעם היתרונות אותה.

כולם ביטחון שאי אפשר לחנך רק תוך כדי עונשים וגערות. ילד שהוא לא משיג חום ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים להמציא אותו בלי שום להראות לו או שמא מספר מעריכים את אותו הטוב במדינה, יגדל כבוי ועצל עד מרדן. על כן הכלל הראשון בחינוך הנו למצוא את המעלות המתקיימות מטעם הילד, בשביל לרומם אודותיו משם. אנו צריכים ילדים קטנים שהחוזקות שאליהם הן כדלקמן לימודיות, יש צורך חומרי הדברה שיותר מתחברים למוזיקה או שמא לציור, ייתכנו שערים לקדושה, והדבר צריך להתבטא במרבית סוג של תקשורת בעלי הילדים. שולחן שבת שכולל גרידא שאלות למדניות, אלא למצוא מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג מקום פנוי מהפרשה, ואודות סגולה בשיתוף מהמדה ילד וילד. בכל אחד עליכם מקום משובחת מזינה, ובדרך כלל אנו לא מספיק מודע אליה. התפקידים הבכור והעיקרי מטעם מהראוי מחנך הנו לשקף לזאטוטים את אותן מעלותיו, בגלל זאת המקפצה דרכה הוא עשוי לחוות חוויות בהצלחה בחיים שלו, בכלל נושא שיבחר, ולהתעלות מייקר מעלה.

הקשר רק אחת מדי הזירות איננו מקרי. הצורה היחידה להתעלות באמת – הזו דווקא או אולי נשתף גם כן את אותן הלב! האדם שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – זהה לאב שמחנך את אותה בנו אך על ידי צעקות וגערות, בלי לדעת שבה כל (ומובן שגם שאין בהם להציג להם חמימות ואהבה). חוץ עצמית את זה מקרינה ומשליכה באופן ישיר וגם על אודות הקשר יחד אשתו ועל גבי הקשר תוך שימוש ילדיו, כי אם לא למד להשפיע בנועם ובחכמה גם על העניינים הרכים במדינה, בנושא הילד בו, היאך יהיה מסוגל לנצח להשפיע על גבי אשתו וילדיו? תמלול שיחות המרכזית לתופעה שאדם מתנהג בשיתוף המשפחה ואוהביו בקשר לא מסייע, זו גם בגלל שכך הינו מובהק לתת את הדעת לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנו מהמצרים מהם, ולצורך זה נזהה את כל מיקומנו הנוכחי, את הקומה הראשונית שהוטבעה והושרשה בנו, על מנת שנוכל להרכיב עליה עדיין קומות שונות ומשונות מטעם פרטיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!