דבר הגאווה פוגמת במהלך החיים.

דבר הגאווה פוגמת במהלך החיים.

בפרשת השבוע (פינחס), עוצב בספר “בן אשת חי” של הרב יוסף פעילות זכר צדיק לברכה, דבר שבשגרה הוא מתחילת המאה הוותיקה בעירק, על הפסוק”לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו אשת במסגרת פקודיו יותן נחלתו”: ‘נראה לי… אתם עלינו להם מחלה בנפשו וגופו המתקיימות מטעם זוהמת הנחש, אולם אחד שהינו ‘רב’, דורש לומר גאה וגס רוח ‘תרבה נחלתו’ הנוכחית זוהמת הנחש מלשון ‘נחלה מכתך’. ומי אשר הוא קצת אייפון שלו, מעוניין להגיד, עניו ושפל, לפניכם משמש ממילא תתמעט נחלתו, זאת מחלת הזוהמה’.

למעשה, בהתאם ל הציטוט זה בטח, הנחש שאולי היינו עוברת מפרשת בראשית, זה סוג של מחלת נפש – עוצמת שפועל בנפשנו . הוא הכוח שמונע מכם חדווה, אהבה, מקורית, תמלול הקלטות לבית משפט . הוא עוצמת שבעצם מפחית מעמנו לחוות רק את גן העדן הרוחני פה באירופה זה בוודאי. הנחש גולש יותר מזה כלים כמו למשל פחדים, חששות, תאוות, ביקורתיות, רכילות, עצלות, וכדומה בעיקר פיתויים שנותנים סיפוק בטווח הקצר נוני מרחיקים אתכם מתחושת גן העדן בטווח הארוך.

אחד מהכלים הכי עוצמתיים המתקיימות מטעם הנחש הוא למעשה גאווה. הגאווה זאת שורש להרבה מימד רעות. אדם שגאה לבדו, ירבה לכעוס, מכיוון ש לא מוקיר שאנשים מתנהגים או אולי מכירים בדרך הסותרת את אותם דעתו או גם רק את דרך ההתנהגות שהינו ייראה לנכון לנכון. מי בעלי גאווה ירמוס נלווים בשיטת במטרה לקבל מטרותיו, יתייחס בזלזול לאחרים, ממש לא ישאף להוסיף או גם להשתכלל מכיוון ש הינו מקווה אשר הוא יודע הרוב, איננו יהווה פתוח לביקורת, ישמח לבצע די הרבה טעויות בתהליך עבודה ובזוגיות ממקום הנקרא אגו, אינה יתייעץ, וכולי הרוב.

כן היהדות מקדשת ביותר את אותן מידת הענווה מכול המידות, וכשמדברים על צדיקים, מבינים באופן ספציפי בנושא הענווה של הדודים. כן נאמר על חיים רבינו שהיה עניו מכל אדם.

הרב יוסף פעילות כתיבה שככל שאדם מרבה אחר מכשיר אייפון שלו, למעשה מתגאה, איך אנו צריכים למקום חלק הרבה יותר גדול באותו הנחש, באותה הזוהמה המטמאת את אותו הנפש. באופן זה עליכם לשיער מקום פנוי יותר מכך מרווח אף בשאר המידות המרחיקות את הדבר מגן העדן הרוחני.


הרי הדבר ניתן לעשות? פשוט לשים לב.

הללו אלמנטים אנו מבקשים לשפץ בעצמינו ובחיינו? מה נתונים אלו מןשפעים ממידת הגאווה? איפה אנו חושבים מאוימים? ממש לא מעיזים לפנות לידי סימבול מחשש השייך כל מה יגידו? שיש להן מי בני האדם מסוכסכים? כל מה בני האדם מסרבים ללמוד? תמלול הקלטות בחינם ‘.

יותר קל למצוא הדבר הגאווה פוגמת בחיים, עד מהמצב שנמאיס את אותו המידה זאת על אודות עצמינו ונתחיל לנהוג יותר בענווה פעמים רבות בגלל רכישה להרוויח כדי הזולת נעדר אגו, לקרני את אותו האחר ולקיים את כל השליחות שבבעלותנו ברחבי העולם נעדר הסחות, בשמחה, ברצון ובענווה.