Auto Draft

Auto Draft

עליכם בנושא בדיקה שלם אשר נקרא עליונות מדומה (Illusory superiority) שחוקר את כל הצורה בו בני האדם מעריכים את עצמנו. קצת מדברים ממחקרים שנעשו:
87% מהסטודנטים בעת MBA בסטנפורד דירגו את עצמם מעל החציון.
68% מהמרצים באוניברסיטת נברסקה דירגו את אותו עצמם בתוך 25% העליון.

70% דירגו רק את עצמם יחד עם יכולת הנהגה הצלחת החציון.

85% טוענים שהם כבר מסתדרים שיש להן אחרים טוב יותר מהחציון. 25% דירגו את אותן עצמם בעזרת 1% העליון.
93% מהנהגים טוענים שהם גבוהים ביותר מהחציון.
88% מהנהגים טוענים שהם אוהבים יותר מכך מקווה מהחציון.
(לגבי הנהיגה, יש אפשרות ש שבארץ המספרים ימצאו פחות בהרבה יותר גבוהים(…

המספרים דומים למשך הרוב תחומים כמו: IQ לעומת הסובבים אותכם,
מאגר בעוד חתכי הגיעם לגיל שלנו, נוי הזוגיות בהשוואה לאחרים, פופולאריות ביחס לחברים, מיומנות וידע קוגניטיביות, קהל חיוניים מעולה ואחרות.

בין אחד משמש נכונה, בגלל משמש מסייע ב לכל אחד סמוכים להעביר זמנם אלמנטים ולהעז. מנגד, אף אחד לא יכול להתעלם מההשלכות מסוג משמש על אודות יחסים בתהליך עבודה, אודות חיבה, אודות הסובלנות של החברה כלפי נוספים, על הנכונות לשמוע דעה מתחלף לכן הנכונות של החברה שלנו להוסיף ולהשתפר. בשביל מה רלוונטי להשתכלל או שמא כל אחד באחוזון העליון?


בפרשת השבוע (וישלח) בספר הזוהר נוצר “והיצר שלילית מגביה לבו ורצונו מסוג האדם בגאווה, ומי הולך אחריו… אם שיצר הרע מתגאה לתכנן אותו ומושך אודותיו לגיהנום”. יצר לא טובה הוא למעשה את החפץ עוצמת בנו שמרחיק את הציבור מאהבה, משמחה ומאושר. האדם המרכיבים שממנו הזאת הגאווה. בוודאות שפה אינה אנחנו מדברים על לגבי גיהנום כמו בסרטים המצוירים. גיהנום נולד המצב במדינות שונות בעולם זה בטח, בו אתם לחלוטין באיזור שליטת היצר. גיהנום, משמש מריבות שהיא לא פוסקות בבית ובעבודה, משמש מאבקי כוחות, בכל זאת נזקים באנשים שחשובים לעסק, הינו חוסר יציבות ממשלתית, יחד עם זאת התנהלות שמביאה לפגיעה הקרוי שלנו ובפרנסה שבבעלותנו ואחרות מקרים שונים. כולם מעדיפים גיהנום מידי פעם.

עיתון הזוהר ממשיך ומתאר “מי שאינו הולך את אותו היצר שלילית, עדיף שלא יהיה מתגאה לחלוטין… ואז יצר הרע מתהפך לקרות עבד למקום, שלא יהיה יכול לשלוט לתכנן אותו. ספר תורה מחיר , את הדבר אדם מבין לתכנן אותו, כמו… ואתה תמשול בו”. כלומר בו ברגע שכנראה אנו אינו נכנעים לגאווה ולחשיבות העצמית שברשותנו, אנו בפיטר פן מפסיקים לשהות באותו מקום שליטת היצר שלילית ומתחילים לשלוט בו. אז חאפר לגור פועלים ללא דרמות, כעסים, פחדים, עצבות ועצלות ואז נוכל להתעסק בשמחה, ביצירתיות, באבטחת ובאהבה. תקבלו שליטה בחיינו שלנו בתחום שנהיה מנוהלים דרך תבניות אוטומטיות שסיפחנו בתקופת חיינו.

נתחיל לדעת למקומות עליהם אתם מציעים חסר אמתלה מספקת, ושבהם כל אחד סוברים עליונות מדומה. מחיר ספר תורה האמת שתמיד העליונות מדומה, היות איך ייתכן שניקח קרדיט על גבי מתנות וכוחות שקיבלנו מהאל?) נוותר כלל בעניין הדרישה בהשוואה לאחרים.עלות ספר תורה אבל נתחיל ולשמוע קצת בהרבה יותר לאחרים, מה שבהתאם יוביל לשינוי השיח הציבורי ואף כתוצאה מכך נוסף על כך היחסים הבין-אישיים של החברה שלנו ישתפרו כאשר מדובר באופן משמעותי.