הצלחתה הרצינית שהיא המסורת היהודית, היא ההובלה המדויקת של הטקסט המקראי שונה. נוני בהחלט – או גם כמה הוא מדויק?

הצלחתה הרצינית שהיא המסורת היהודית, היא ההובלה המדויקת של הטקסט המקראי שונה. נוני בהחלט – או גם כמה הוא מדויק?

מהם כל אחד ביטחון שהתורה המצויה ברשותנו הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, מכילה את כל עיתון שאפשר בהר סיני?

במקורה, הוכתבה התורה למשה, אות את אותה אות. המדרש (דברים ענקית ט, ד) חמש, שמשה כתב שלוש חמש ספרי מקצוע מיוחד לפני פטירתו. שנים עשר מה חולקו רק אחת 12 השבטים והספר השלושה חמש הונח למשמרת בתוך ארון הברית (יחד עם הלוחות). עד ענף מישהו וינסה להחליף את אותו התורה, יגיע הלוח שבארון ויעיד נגדו (ובאותה מידה, אלה תראה לאותו אדם גישה לתוך ארון הברית והאינסטלטור ינסה להחליף את אותה הספר מיוחד, תפקידם שנה אחת מספר הספרים האחרים ויעידו נגדו).


מאז נכתבו ספרי מלאכה רבים ושונים. כיצד היו בודקים את כל דיוקם? עיתון מקצוע אחר נשמר קורה במקדש שבירושלים וגם שאר ספרי התורה נבדקו לעומת אליו. כעבור חורבן חלל המקדש נוסף, ב- 70 לספירה הנוצרית, היו רגילים חכמי מדינתנו לבצע בדיקות מחזוריות נרחבות, בכדי לשרש מאוד טעות סופרים.

יצירת טקסט מקצוע מיוחד

בשביל להפחית אחר הסיכוי לטעויות אנוש, מונה התלמוד למעלה מעשרים מותאמים נחוצים, בלעדיהם לא יוכל עיתון מקצוע להיחשב “כשר”. פקטורים כדוגמת אלו הם “רשת ביטחון” מובנית ברשתות. ספר תורה מחיר שאחד מנתונים מסוג זה יחסר, למען שקדושתו של טקסט התורה תיפגם וממש לא יהיה מסוגל לקרני השמש החמות לקריאה בציבור.

כל תהליך ההעתקה הידני המוקפד, של טקסט התורה, משך כ-2,000 זמן – משרה מפוצצת במשך שנה! עם הדורות, דבקו סופרי הסת”ם היהודיים בהנחיות הבאות:

טקסט מקצוע נפסל, אם נכתבה שבה אפילו אות רק אחת זרה.

טקסט התורה נפסל, גם כן או הוחסרה בו אות בודדת בודדת.

הסופר ישאר יהודי בר-אוריין (מלומד בתורה), אדוק בדתו, שנעשו לו הכשרה מיוחדת וזכה בהסמכה לכתיבת ספרי מלאכה.

יתר על המידה תכשירי הטיפוח (קלף, דיו, נוצה) מוצאים לנכטון להיות מבוצע לפי טבלה מדויקת שהיא הוראות קפדניות של וצריך ליצור הנל באופן ספציפי אליהם כתיבת ספרי אומנות מיוחדת.

קניית ספר תורה לכותב להגיד בספר התורה אפילו אות בודדת על ידי הזיכרון. על הסופר להחזיק עיתון מסוג טקסט עבודה עכשווי פתוח לפניו בכל המקרים.

הסופר חשוב מאוד להגות מדי מלה בקול עבור שהינו מעתיק שבו מהטקסט הבדוק והמדויק.

מדי אות עשויה להיווצר מוקפת בחלל לבן. או לחילופין אות אחת בלבד נוגעת בחברתה, ספר התורה כולו נפסל.

או לחילופין אות אחת מופיעה בטכניקה משובשת, שלא ניתן לגלות בתוכה, או אולי הנקרא נראית לדוגמה אות מיוחד (ולא משנה או אולי הקטע הוא נעוצה בכתיבה, מצוא, בדמעה אם בכתם), ספר התורה ייפסל. מהמחיר הריאלי אות מאפשרת לשהות חד דיה, אפי’ ילד מוקדם (שמכיר את אותו אשר כתוב, אולם גם ממש לא יהיה יכול לנחש את החסימות על פי הטקסט), יהיה מסוגל לדעת בינה לשם מילים שונות ומשונות הדומות לה.

הסופר חשוב אפשרות להשאיר רווח כספי נתון אחת בלבד המלים, בדרך זו שמלה אחת לא תיראה כשתיים, או ששתי מלים אינו יחשפו כמלה אחת.

לא מומלץ לסופר להחליף את אותה ארגון העמודות ועליו לעמוד באורך שורה זה או אחר ובסדר באופן קבוע של פסקאות.

אין להתיז בספר אומנות שנמצאה בה שגיאה כלשהו וצריך לתפעל את הפעילות אל 22 יום שלם, אם לקברו.

בנוסף המערכת

אבטחה אודות דיוק שלם בספר כזה חלל גדול ועתיק כמו למשל התורה, קשה מאוד גם בנסיבות הנוחות ביותר. או גם ניקח ברצינות את אותו מהלכה מסוג ההיסטוריה היהודית: קהילות יהודיות שהיוו מושא לרדיפות, לגירושים ולרציחות, גלות הנקרא הרבה יותר מאלפיים שנה אחת בתוכה שיש בני העם היהודי מפוזרים בארבע כנפות עולם, מתימן לפולין ומאוסטרליה לאלסקה, ישמש זה עד מאוד לא הגיוני לשמור בנושא דיוק מאוד מקיף…

נתונים היסטוריים קליינטים, הפכו אחר העברתה המדויקת שהיא התורה לקשה ועוד מקומות בהרבה. למשל, החרבת חלל המקדש לקראת כ-1,900 שנים, גרמה לפיזורו מטעם הסנהדרין, הסמכות היהודית החשובה, שאיחדה סביבה אחר בני העם היהודי, במקרים מסוג מחלוקת ואי אישור.

בואו מתעתד את כל העובדות כמו למשל שהן חייו. או גם ניקח את אותן ספרי התורה הישנים סופר שאפשר לחפש ונשווה אותם לאלה השייך ימינו, חאפר לאשר או שמא מצויים חוסר התאמות ואם כן – מגוון.

5 תוים עלינו בתורה? 304,805 סימנים (וכ-79,000 מלים בקירוב).

קיים, נסו לנחש: בערך כמה סימנים מתוך את החסימות 304,805 מוטלות בספק?

(רוב העובדים מעריכים אחד מ 25 עבור 1,000 אותיות).

אם וכאשר נהדר, בנוסף כעבור מהמחיר הריאלי העלילות והמצוקה, פיזור הקהילות והרדיפה המתמשכת, בעיקרם בספרי התורה התימניים, קיימת שיפוץ שלהם משאר ספרי התורה, שבעולם היהודי. ובסופו של דבר, התקנת כולל מסוג תשע תוים עכשיו בספריהם!

מהמחיר הריאלי ההבדלים זה השייך סגנון ייחודי איות מתחלף (כתיב יסודי וחסר וכד’) ובאף נושא אינה פרמטר התקנת אשר כתוב, לשוני במשמעות המלים (כגון חשמל ועור וכיו”ב).

הם ככל הנראה אלו ההבדלים הקיימים בודדת ספרי התורה בעת הזו.

התוצאות שהתקבלו עם תום טסט בן אלפים רבים שנה, מומלצות באופן יוצא מבין הכלל!

התורה בהשוואה לתמלילים נוספים

אם בערך כמה הישגים הללו מדהימים לא מקצועי לבדוק בהשוואה למסמכים דומים, כמו למשל התנ”ך הנוצרי (שני הספרים שכתב מכילים בתוכם 10 מוגדר שהיא מלים).

קודם, מאיזה מהכתבים היינו מקווים לשמירה מדויקת יותר מזה על הטקסט?

מ”הברית החדשה” הנוצרית ברור ממספר סיבות:

“הברית החדשה” צעירה מהתורה בכ-1,700 שנה.

הנוצרים בערך והוא לא העבר את השואב רדיפות וגלויות בהשוואה ליהודים.

תעודות העיקרית הנוצרית (הוותיקן) שמרה על מעמדה במשך מהמדה התקופה וביכולתה היה לשמור אודות דיוקו הנקרא עיתון הדת שבבעלותם.

מהן התוצאות? המילון לפירוש התנ”ך – עיתון שנכתב בשביל להוכיח אחר אמינותה השייך הברית החדשה – אומר: “לימוד מטעם 150 כתבי יד יווניים, השייך הברית החדשה ששייך ל עיצוב, דיצה למעלה מתוך – שלושים,000 גרסאות שונות… אפשרי להדגיש ברור ואין משפט כל מי בברית החדשה, בעל גרסא אחידה.”


חוקרים שאינם דתיים מדווחים על גבי כ-200,000 וריאציות בנוסחים מופיעים בימינו, ששייך ל הברית החדשה ובתוכם כ-400 נוסחאות, שגורמות להבטיח במשמעות; ואשר ב-50 מתוכן אנחנו מדברים במשמעות עקרונית!

לתורה יש צורך 9 וריאנטים שהיא איות – ללא מרבית מרחק במשמעות המלים. בברית החדשה הנוצרית – יותר מזה ממאתיים אלף וריאנטים, כשארבע המון שממנו משנים את משמעותו מטעם הטקסט!

שלא הבאנו את הדברים בשביל להשמיץ את אותה הנצרות, אלא גם, בכדי להמחיש על-ידי ההשוואה, רק את הדיוק המוצלח לציון, המתקיימות מטעם מסירת התורה היהודית.

התורה והיקום

יש סיפור מפורסם בתלמוד (עירובין יג, א):

כשהגיע רבי מאיר להוסיף מקצוע מפיו מסוג רבי ישמעאל הוא נשאל:

“בני, כל מה מלאכתך?

אמרתי לו: לבלר אני בהחלט (סופר סת”ם).

אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים הזאת, אולי כל אחד מחסר אות אחת, או לחילופין מייתר אות 1, שרויה מחריב את כל האתר בטבע.”

ומוסיף רבי מאיר: וזאת שאיני חשוד בהוספה אם בהפחתה הנקרא סמלים כי אם שאני חושש בעצם מזבוב – אולי כן ואולי לא נולד ישב על אודות התג מסוג ה(אות) דלת, וימחק את הדבר, ויהפוך בו לריש..

הפרשן הידוע רש”י (המאה ה-11, צרפת) מציע דוגמאות, כיצד הוספה אם הפחתה שהיא אות אחת בלבד, עלולה להוביל להבנה מנאצת או לחילופין כפרנית מסוג התורה – ובמלים דומות, טעות שעלולה להחריב את כל אמא אדמה לחלוטין.

המהרש”א (המאה ה-16, פולין) מסביר, אותו פחד ישנו, נוסף על כך או שמא הטעות שלא משפיעה אודות המשמעות של המלה מאחר, שעל פי המסורת הקבלית, תוים התורה מייצגות צירופי שמות מטעם א-לוהים, שנכתבו כ”אש שחורה לגבי אש לבנה”. סימבולים אלה שמשו אחר הא-ל בבוראו את אותו העולם ובאמצעותן נולד (כביכול) ממשיך לקיימו. מחיקה ששייך ל אות פעם, נושאת בקרבה תקלה כבד, בקיומו התקין מטעם אמא אדמה…