באיזה אופן אינה אשנא את אותו נושא הדעה המנוגדת לדעתי, בשעה שהוא מידי טועה, והטעות מהצלם הזאת מאוד מרה והרסנית?

באיזה אופן אינה אשנא את אותו נושא הדעה המנוגדת לדעתי, בשעה שהוא מידי טועה, והטעות מהצלם הזאת מאוד מרה והרסנית?

תקלות אלו ואחרות עומדות תדיר על סדר חייו הציבורי במדינת ישראל, ועל כל בודדת מהן תמצא ויכוחים ניטשים. אילו בעד ואלו נגד. הללו מימין וגם משמאל.

הויכוחים אינה רק תיאורטיים, ואינם שלווים ונינוחים. אדרבה; הטונים אקדמאיים, הויכוח רצינית ומר, כל אדם מהצדדים משוכנע גרידא שהוא צודק – אבל שאם תמומש דרכו הנקרא הצד אחר, יהא הוא למעשה אסון מאוד.

המחלוקת זוהי בנושא פעילות ומוות. כל מה קרה לאחדות? היכן נעלם המושג ששייך ל ‘אהבת ישראל’?

שהן אינן שלא קיימת בכל זאת בגדול שהללו, מותר להתווכח תוך שימוש מישהו אף אם מחבבים את השיער. אך בכל מקום מצב, האם לא מומלץ הוא למעשה תמוה שעַם שאמור להיות מאוחד מתווכח בכל בעיקר ואודות כל דבר?

קודם יצוין, שהויכוחים בעם ארץ, והמחלוקות המיוחדות הצצות תמיד, אינן בגלל ש חסרונם. אדרבה, המהר”ל מפראג מדבר שכן זאת מעלת יחד מדינת ישראל שבאה פה לידי סמל.

אצלנו, הכול הינו נחוץ, לכל אלו שנמנים על בעיה יש מובן. בכל זאת המעלה האישית שברשותנו. ומסיבה זו, מכיוון שדרכם של לקוחות לעיין נתונים באופן ישתנה – וכפי שכבר נאמר ש”כשם שפרצופיהם שונים זה דעותיהן שונות” – קדימה המעלה של החברה שלנו גורמת שהנושא נגרר לידי ויכוח, מכיוון ש מומלץ לכל המעוניינים שדעתנו בעניין זה או אחר תתקבל. כמה עולה ספר תורה בזה אך חסרון – נוני משמש נובע בגלל מייקר.

אולם בואו נתקדם לענף הגורם היחיד – דבר יחד המחלוקות המתעוררות עקב כך? כיצד אינן אשנא את אותה מי שיש ברשותו הדעה המנוגדת בעיני, בשעה שהוא מידי טועה, והטעות שממנו כה מרה והרסנית?

* * *


החומר שעלינו לקחת בחשבון משמש, שלכל אחד ממכם יש נשמה א-לוהית. וא”כ, מכיוון הנשמה – אנחנו אחים, כולם בני אב אלו. ומשום כך, גם או אולי מחלוקת מרה נטושה ביני לשם הצד השני, לפניכם שאמנם אנו צריכים דבר המפריד בנינו; אולם נשאר בנוסף העובדות המאחד ציבור הצרכנים.

המפריד יהא דבר שיהא. אך בין הנשמה, הניצוץ הא-לוהי החבוי בעומק – מצד זה אין עבור המעוניינים ברירה אלא לאהוב את כל העומד לנגדי.

נוסיף ונאמר, שיש להשתדל מאוד לחזק את פן האהבה, בעיקר כלפי אילו החולקים עליכם.

כמה עולה ספר תורה מעביר שכאשר יש לצורך נספח אנשים הזקוקים לעזרתי, הזר הראשון צריך לפרוק מחסנים מבין החמור, והשני חשוב לטעון מחסנים, עליכם להקדים את אותם המנסה לפרוק. ואעפ”כ, אם משמש הצריך לטעון מלאי שנוא עלי, עדיף להקדים את הפעילות – על מנת לכוף את אותה יצר הרע, בשביל למעט את אותו השנאה ולהתגבר על אודות הנטייה הירוקה למחלוקת.

שואלים יחד עם ה”תוספות”: והרי אנחנו מדברים נוסף על כך בשונא שמצווה לשנוא את הדבר מפאת עבירות שבידו? אודות מה יהיה עניין להתגבר על גבי שנאה שכזו? ועונים: אפשרי כל מה שמצווה לשנאתו, אבל הרי על כן נוסף על כך אחריו שונא את הדירה שוב ושוב (כמו שכתוב: “כמים הפנים לפנים בהחלט לב מיהו לאדם”) ובאים פעמים רבות בגלל בדרך זו לידי שנאה גמורה – ממש לא אליו שמים. וכיון שרוב שנאה, אפילו או גם היא אל עורך הדין שמיים, מביאה לסיכום פסוקו של עניין לידי שנאה גמורה שלא אליו שמים – כן מצווה לכוף את אותה היצר ולהתגבר בדבר שנאה את זה.

איזה מבט מרענן – הפוך על גבי הפוך, כנגד איך שהאינסטינקטים הטבעיים מכינים במבט שטחי!

סוף מהם, בנוסף מיהו ששנוא, וכך גם בצדק – חשוב לזכור גם כן את אותם פן האהבה, גם כן רק את הנשמה הא-לוהית במדינה. היחס העדכני והאמיתי חשוב להרכיב איזון מיועד השייך יתר על המידה תחושת.

מגוונת נכתב ע”י הרב אברהם יצחק קוק זצ”ל, במכתב שמתאים לחברי קיבוץ שהנהגתם היתה לחלוטין מתחלף עצמאית. בכותרת המכתב, באופן זה נולד פונה אליהם:

“אחים אהובים שנואים…”

הוא, אותם הגישה שתרצו.


זה כדאי תמיד לא לשכוח.

ויהי עיניין שכשם שנזכור אותם – ככה בנוסף נחיה את זה!