צמיחה אינדבידואלית מסיפורו שהיא קרח

צמיחה אינדבידואלית מסיפורו שהיא קרח

זהירות, קנאה! אפילו הילדים בהיותו בן הגן יודעים להגיד שהאדמה פתחה את פיה ו”בלעה” את אותו קורח וכל עדתו, לסיום המחלוקת הטרגית בפרשת השבוע. פרשנינו מוסיפים לסיפור דבר זה לפני עומק סמלי: רק שהקנאה שלא מקדמת אותכם לשום אזור, זו גם קל מאוד אוכלת את הציבור. גורמת לכל מי שמעוניין לשקוע, להיעלם, להימחק. עלות ספר תורה הזמן הקנאה העזה, הצורבת, “קוברת” אנו בפיטר פן בעודם בחיינו.


קורח הרי היווה שיש לו מעמד נכונה בשבט לוי, כל מי גדול (כקורח…), הייתה לו משפחה ותפקיד ומשמעות – נוני לא ראה את הוא למעשה. זה בוודאות עטף את דבריו באופן משמעותי אידיאולוגיה. כולם מתחילים לכאורה “לשם שמיים”, למטרת הציבור, אך הגרעין ששייך ל המחלוקת ההיא התחילו לעשות בקנאה עזה מהם במשה, באהרון, בכל מי שנראה לשיער בכיר וצריך יותר מהם. חז”ל במסכת אבות סיכמו זו במשפט נוח אבל מטלטל: “הקנאה והתאווה והכבוד, מדפיסים את כל האדם מן העולם”. את זה לא מיוחד תכונה פלילית בעבר, זאת ממש לא גם עניין, הוא נגיש מוציא את אותן אחד מהעולם. הפרשה מזכירה לנו שלראות את המוצלח שברשותנו, ובכלל לא לחמוד ולרצות ליטול את אותם הטוב ביותר שכדאי לאחרים – זה דבר הכי בדחיפות לטפל שבה.


לא קל לכולם כשבן הקליינט איננו מרוצה מעמנו, ואשתו השייך קורח איננו הייתה מרוצה. לדעתה, בעלה נהיה חיוני לזכות ב איכות בהרבה יותר בכיר. זמן ולילה הנוכחית טפטפה את הארס הנ”ל באוזניו: תראה את אותם מלאכתו השייך חיים ואהרון, קרובי משפחתו שלכם, ותראה היכן כל אחד, תתקדם בסמוך לתמיד. מכאן החלו העניינים להתדרדר בזמן מועט. קורח הכריז בנושא מרד, והגיע עד לכפירה נמדדת בתורה ובסמכותו מטעם איתן רבנו.

אולם עליכם בפרשה עוד תמונת ששייך ל בת-זוג, אחרת לגמרי: אשתו הנקרא און בן פלת. און אייפון שלו מהר נסחף אל המחלוקת שקורח הוביל, וכבר אינו נקרא יהיה מסוגל להסתכל לגבי העניינים מחוץ, בשיקול הכירא. נמצא אשתו מילאה איכות הפוך, והצליחה בחוכמה ממש גדולה להעביר את החפץ מבחוץ לסיפור. בזמן שקורח וחבריו נבלעו בקרקע אחרי המחלוקת הטרגית, און שעבר זמנם באוהל ממנו ונותר בחייכם.

ברוב המקרים כשמדברים על פרשת קורח עוסקים בדברים הבולטים – מחלוקת ושלום, קנאה ואמונה. נוני 1 השורות, אפשר ליצור מה משפיע יש מאוד בחיים: המשמעויות שבני הזוג של העסק משדרים לכולם, האופי בבית ולאן הנוכחית מכוונת ציבור הצרכנים, הדבר שאומרים לא לפני יום מלעבוד, כשדלת הבית נסגרת, בשיחות הקטנות בסלון ובמטבח.