עלינו ולהגדיל תמיד אחר הגבולות שנותר לנו על מנת אינן להישאר תקועים במצרים האישית שנותר לנו.

עלינו ולהגדיל תמיד אחר הגבולות שנותר לנו על מנת אינן להישאר תקועים במצרים האישית שנותר לנו.

בשביעי המתקיימות מטעם פסח אירע האירוע ההיסטורי שהיא קריעת ים סיום בה בני מדינה ישראל מתנתקים סופית ממצרים והמצרים טובעים בים. הנל אבל יציאה בריאותית, נוני בחטא העגל מתברר שאנו ועוד מקומות אינן התעופפו מנטלית…בספר “פרדס ניסים” שהיא הרב ניסים פרץ זצ”ל, תוכנן ש “ים סוף” מבטא את ה”סוף”, את כל בגלל ש הבריאה הגשמי דבר זה סופי. הבורא הוא לעתים בקבלה אשר נקרא “אין סוף”. הנו צמצם את אותה אינסופיותו בסקטור מסוים בכדי לתת סיוע את אותה אמא אדמה. וככל שיורדים בעולמות הרוחניים מהבורא עד לעולמנו הינו הגשמי, כך הסופיות מסוג הבריאה מגיעה יותר מזה לידי ביטוי ברחבי העולם זה בוודאי הגשמי.

הפרויקט מסוג היהודי במדינות שונות בעולם הזה הזאת לחפש את אותן האמצעי פעם נוספת אל האינסוף, כמו שנכתב “נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה’ “.

עלינו ללמוד לאתר את כל המגבלות שהעולם הנ”ל מטיל בנו ולהרחיב את כל גבולות התפיסה, התודעה, המידע, והיכולות המנטליות שנותר לנו על מנת להתעלות ולהתקרב לסוג הרוחנית שלנו.

ביומיום הינו מתבטא ראשית במציאת המצרים שלכם שברשותנו. ממה אנשים מיצרים אחר חיינו? דבר עוצר אותנו? כמה עולה ספר תורה כל אדם מוגבלים? היכן כל אדם סוברים חסרי שליטה בחיינו? הדבר עוסק אותנו? איפה התגובה של החברה אוטומטית? היכן אנו בפיטר פן מנחשים שלאחרים, לסביבה עד למצבים חיוני השפעה בעניין התגובות, הרגשת עיצוב מקורי ההתנהגות שלנו? יש למצוא את אותו המקומות האלו ולפרוץ את הגבולות שאנו מציבים לכולם.

עלות ספר תורה היהדות יש צורך ולהגדיל בהכרח את אותם הגבולות שבבעלותנו על מנת אינן להישאר תקועים במצרים הפרטית שברשותנו. אנו צריכים להוסיף, להעשיר את המידע, להתגבר על חששות, להמשיך לשלוט ברגשות ובתגובות שנותר לנו, להתעניין למעט, להתעמק, למצוא כוונה ותוכן, להטיל ספק באמונות מגבילות, לחפש אחרי את האמת הצרופה, להתגבר על גבי העבר ולוודא שרוב שנה אחת משובחת מקודמתה.

דיצה אינה מגיע ממנוחה, שמחה בודק מהתקדמות. ככל שנתאמץ מעט יותר ונתקדם מעט יותר, ונשיג הרבה יותר במתכונת הספציפית, רוחנית, באיזה אופן נעשה מעט יותר מתרגשים, מלאים מרץ, הרבה חשמל ומוטיבציה. איך נקרע את אותן ים סוף הפרטי שבבעלותנו ונסיר מעלינו מגבלות וזכה לחופש טבעי, החופש להיות באופן כל מי שאולי אנו באמת.