Month: December 2022

Auto Draft

לא מעטים – ואני כמעט בכל – מנסים לפעמים קרובות לשלוט בתאוות הקניות שאליהם, ברמות חריגות למעלה או גם קטנות

Read More
במציאות חיינו אנשים פוגשים אינו אחת, בני האדם שחוו צער ואובדן. ליחס התומך שבבעלותנו יכולת שינוי והחלמה. כיצד עושים זאת?

עם סיומה של אינספור שיחות יחד כל אדם שחוו אבדן, ובהיותי אחת מאלה, מצאתי לנכון לפרסם דירה קובץ והנחיות, העוסק

Read More
לקרות עצמנו. לכאורה הפעולה הכי לא מיוחדת שיכולה להיות. בסכום הכל, להתייחס בטבעיות, ואין זה לעשות מה בעל שם טוב – הרי למה זה העובדות הכי קשה בעולם?

כמה קשה להיות אני? קשה מאוד מאד, מסתבר. סוקרטס אולי ציווה את אותה תלמידיו והאנושות בכללה: “דע את אותו עצמך”

Read More
מדוע בני האדם מוצאים לנכטון לבלוס מצות, שהן באופן מעשי ‘לחם המתקיימות מטעם עניים’, בעצם היום בו ניצלנו מעול משפיל רב שנים? ואיך נחוץ רעיון העוני למושגי החירות והגאולה?

לא רצוי עדיין חג שקשור לאוכל לדוגמא חג הפסח. כל אחד הופכים את אותה ביתנו מהמסד ועד לטפחות ומצחצחים את

Read More

קונספט מבריק בשיווק ישיר מושך אלפים 397 סיכום: אנשי הסטארט-אפ העסקי החדש זה מתבטאים שמעולם אינם התבצע אליהם מידי מעולה.

Read More

חוף בידי המאמצים הארגוניים שלך? השתמש בחיי יעילות לניהול אספקת עבודת השיפוצים של החברה 426 סיכום: בחורף הזעיר ביותר צפיתי

Read More

חוף בידי המאמצים הארגוניים שלך? השתמש בחיי יעילות לניהול אספקת עבודת השיפוצים של החברה 426 סיכום: בחורף הזעיר ביותר צפיתי

Read More

חוף בידי המאמצים הארגוניים שלך? השתמש בחיי יעילות לניהול אספקת עבודת השיפוצים של החברה 426 סיכום: בחורף הזעיר ביותר צפיתי

Read More

חוף בידי המאמצים הארגוניים שלך? השתמש בחיי יעילות לניהול אספקת עבודת השיפוצים של החברה 426 סיכום: בחורף הזעיר ביותר צפיתי

Read More

חוף בידי המאמצים הארגוניים שלך? השתמש בחיי יעילות לניהול אספקת עבודת השיפוצים של החברה 426 סיכום: בחורף הזעיר ביותר צפיתי

Read More