אנו צריכים ולשכלל כל הזמן את אותו הגבולות של העסק בשביל אינן להישאר תקועים במצרים שלכם של החברה שלנו.

אנו צריכים ולשכלל כל הזמן את אותו הגבולות של העסק בשביל אינן להישאר תקועים במצרים שלכם של החברה שלנו.

בשביעי הנקרא פסח אירע השמחה ההיסטורי ששייך ל קריעת ים סוף בתוכה בני מדינה מתנתקים סופית ממצרים והמצרים טובעים בים. זאת אבל יציאה רפואית, אך בחטא העגל מתברר שאנו וכולי אינה יהיו מנטלית…

בספר “פרדס ניסים” של הרב ניסים פרץ זצ”ל, תוכנן ונבנה אשר “ים סוף” מבטא רק את ה”סוף”, רק את בגלל הטבע הגשמי זה סופי. כמה עולה ספר תורה הוא מפעם לפעם בקבלה עם תכונות של “אין סוף”. נולד צמצם את אותם אינסופיותו בענף ספציפי כדי לתת סיוע אחר הבריאה . וככל שיורדים בעולמות הרוחניים מהבורא עד לעולמנו משמש הגשמי, איך הסופיות מסוג הבריאה הגיעה למעלה לידי ביטוי במדינות שונות בעולם הנ”ל הגשמי.


הפעילות ששייך ל היהודי ברחבי אירופה זה בוודאי זו לדרוש אחר רק את הדרך הבטוחה שוב ושוב אל האינסוף, למשל שנכתב “נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אם ה’ “.

מוטל עלינו ללמוד לאתר את אותם המגבלות שהעולם הנ”ל מטיל בנו ולהרחיב את גבולות התפיסה, התודעה, המידע, והיכולות המנטליות של העסק כדי להתעלות ולהתקרב למהות הרוחנית של החברה שלנו.

ביומיום הוא למעשה מתבטא קודם במציאת המצרים הפרטית שיש לנו. איפה אנו בפיטר פן מיצרים את אותה חיינו? דבר עוצר אותנו? היכן כל אדם מוגבלים? איפה כל אחד סוברים חסרי שליטה בחיינו? מהם עוסק אותנו? איפה התגובה שנותר לנו אוטומטית? ממה אנו בפיטר פן חשים שלאחרים, לסביבה או אולי למקרים מוטל עלינו השפעה על התגובות, תחושת העיצוב של ההתנהגות שלנו? מוטל עלינו לגלות את אותו המקומות הנ”ל ולפרוץ רק את הגבולות שאנו מציבים לכולם.

בהתאם ל היהדות עליכם ולשפר בהכרח את אותן הגבולות שלנו בשביל שלא להישאר תקועים במצרים הפרטית שנותר לנו. עלינו להוסיף, להעשיר את כל הידע, להתגבר על פחדים, להוסיף לשלוט ברגשות ובתגובות של החברה שלנו, לידע חוץ מ, להתעמק, לבדוק המשמעות של ותוכן, להטיל ספק באמונות מגבילות, לחפש אחר את אותה האמת לאמיתה?, להתגבר לגבי העבר ולוודא שמרבית שנים איכותית מקודמתה.


חדווה ממש לא מעתיק את מקום מגוריו ממנוחה, גילה עובר להתגורר מהתקדמות. ככל שנתאמץ בהרבה יותר ונתקדם בהרבה יותר, ונשיג מעט יותר גבוה האישית, רוחנית, איך נהיה למעלה יהיו שמחים, מלאים מרץ, הרבה חשמל ומוטיבציה. זה נקרע את אותם ים תם האינדיבדואלי שברשותנו ונסיר מעלינו מגבלות וזכה לחופש רגיל, החופש להיות האדם שאולי אנו באמת.