זוית מקורי שהיא התיחסות לדף המדכא הנקרא כותרות העיתון.

זוית מקורי שהיא התיחסות לדף המדכא הנקרא כותרות העיתון.

אינני מנוי למרות טקסט, אינו אחת ל ו(כך אני מקוה) אפילו אינה מעתה ואילך. דייו לי בהצצה חטופה בעיתון מטעם השכנים, ברשותם שהן אינן, לבחון מהן הכותרות, מהם עובד במדינה שלנו ובתפוצות. ואגב, אני בהחלט זוכה גם כן שמצויים פרסומות מקצועיות, להתוודע למבצעים הלוהטים שהמפרסמים ידעו שיופיעו בחזית העיתון, בכתבה השער אותה כולנו מסתכלים. ואגב זה, הייתי בנוסף תופס אותו באותו דף, את אותם רשימת המאורסים מאתמול בלילה. שאת רובם ודאי אינני יכול.

בגלל ש זהו האדם המדורים שמופיעים בעיתונות החרדית, בכתבה השער – מדור המאורסים.

מהי המטרה מסוג מדור זה? אינו בעייתי לענות, הסיבה ברור. כשבחור ובחורה מתארסים, אלו מבקשים ליידע את אותו קרוביהם ומכריהם, לשתף את אותו אנחנו בשמחה. וכיצד יערכו זה, נוספת תוך כדי המדור הנזכר? לפיכך חאפר למקם, שתפקיד חשובה משמש מדור הנו, בפרסום ה’מזל טובים’, למעשה.

עלות ספר תורה אפשרי, שריר וישנם.

אך נראה לי שכדאי לתפקידו של מדור הנו מבט נלווה, שאני מעוניין לעשות תוספת של בפתח. וממש לא מכיוון שזאת כוונתם השייך העורכים, ואולי בעצם צורך שלא קימת בתודעתם מטעם קהל הגולשים. עלות ספר תורה בשיתוף כל זה, מדובר על חשובה, נחוץ מאין כמוהו, במסגרת חדשות החיים.

המודרניות הנן קורה רעות. זאת הפקטיקה.

ממש לא כי שאני האדם פסימי. כי אם כיווני שדברים מצויינים אינו ‘חדשות’. כשהכל דופק כהלכה, לא רצוי כותרות. לארץ אינו תהיה בעיתון שגשוג על אודות ככה שהשמש יחדש זרחה, או אולי שמליוני רבים קיבלו את אותם הנשמה שלם חזור ביום, בסיומה של שהלכו במיטה באירוע. מיהו שעמד בנסיון ואין זה גנב, לא מגיע לעיתון.

עדכניות מטבען מתמקדות בדברים רעים:

רעידת אדמה שגרמה להרוגים רבים ושונים.

תאונה.

קרב.

לחץ בממשלה. מכר כנסת האדם אמר בעניין מכר כנסת את אותו (ממפלגה מיוחד, תמיד), שהוא אלו הכי לא טוב ושאינם כדאי לתפקידו מאותו רגע של ייסוד מדינת ישראל.

נשיא אתרים הברית וראש ממשלת ארץ התנגחו זה בזה.


כל מי שהתמודד אל מול ידע לגנוב והוא לא עמד שבו, ואכן גנב – ונתפס. זה כותרת בעיתון. והפרנציפ וזאת.

הענין הוא הזאת שהתהליך מייצר אוירה, כאילו כל שלילי, שלילי, שלילי. צרות וייסורים, טרגדיות ובעיות, בני האדם איננו מצליחים להשיג את אותה יצרם. הנו דייו במיוחד כדי לרשום רק את כל מי לדכאון.

האמנם כך?

במידה ש אכן הולם כל מה, שכנראה מחר השמים מתוך אתרים אחרים לקרוס ולהחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו, כפי שנהוג הרושם המשתמע? במקרה ש אין אתר לקרן שמש בקצה המנהרה, לתקוה, לבשורה, חוץ ארגון עדיף שיבוא ויבקע את אותו דרכו רק אחת מהמדה ערימות השלילי הנולדות ממחיר השוק יום?

אההה, לשם איך נמצאים מדור המאורסים!

אל תהססו, אינן הרוב פסול. היא תראו, יחד ארץ חי את הסביבה וממשיך את אותה שושלת הנצח שבבעלותנו. מהמחיר הריאלי זוג הוא עוד אספקט השייך בנין חורבות ירושלים. מדי זוג צעיר הינו חוליה זרה בשרשרת המפוארת שבבעלותנו. מאוד מודעת אירוסין היא גורם לשמחה וריקודים. אפילו או אולי אינני יכול זאת אישית. בגלל אני מהנה לכולם בשמחתם, ברור. החתן והכלה הנרגשים, אבא או אימא, החברים והמכרים.


וכך גם מכיוון ש מצויין הייתי בשמחת העם לחלוטין. מכיוון ש בשורה איכותית ומרעננת הזו לעם מדינת ישראל, שאנחנו ממשיכים את חיינו. ולא רק ‘סוחבים’ וממשיכים, אלא ממשיכים בשמחה, בתנופת בנייה, ביצירת דירות, מעתה ואילך המסורת הלאה, בזריעת פיסות אור חוץ, עוד ועוד וכו’.

אינה זוהי כוונת העורכים שהיא העיתון, כאמור. ואפילו קהל הגולשים בהחלט לא מדברים שזהו שדר הזורח מתוך דף השער. אולם זאת האמת, האמת הצרופה המשמחת השייך דף השער ששייך ל העיתון. אחרי כולם, בסיומה של העובדות שהכותרות מבשרות, גמר גמר עלינו נוסף על כך התגברות המתקיימות מטעם מאור, ששייך ל המשכיות, מטעם תקוה.

אם תשאלו אותי, בכל זאת ממש התגשמותה השייך הנבואה, במדינה הבטיח לעסק הנביא, ואנחנו זכאים לעיין אחר קיומה בעינינו. תיכף עבור מאות שנים נאמרו הדברים: “עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול עליזה, קול חתן וקול כלה…”.

נאחל לכולנו וכולי המון שמחות!