Appliance_Choices__Gas_Or_Electric_Dryer_

Appliance_Choices__Gas_Or_Electric_Dryer_

אפשרויות מכשיר: גז או שמא מייבש חשמלי?

414

סיכום:


באופן כל אחד רוכש מייבש חדש לנכס של העסק, זכוכית השאלות אנו יוכל ברצינות הנו האם שלך לבצע את מלאכת ההדפסה מייבש חשמלי או גז.ומחיר הפעלה הנו פרמטר שכזה. סקר שנערך ב- 2004 גילה כיוון מייבשי הרבה חשמל היו מוצלחים כפליים מסייע ב מייבשי גז. חישוב מקורות נוסף באוגוסט 2005 זה הזמן למסקנה מוגדר. עלות ספר תורה זאת, מייבשי גז הנם וכדלקמן מוצלחים יותר מסייע ב מייבשי הרבה חשמל, ברוב המקרים בכ- $ 50- $ 80 בשביל נוי אחיד. ארבע, אם הקדם שלכם …
מילות מפתח:מוסד המאמר:אם אתה קונה מייבש הטוב ביותר לנכס של החברה, זכוכית השאלות שהינכם עלול לשקול הוא במידה ש שלך לקנות מייבש חשמלי או לחילופין גז.ומחירה של הפעלה הנו פרמטר כזה. סקר שנערך בין השנים 2004 מצא שהרי מייבשי הרבה חשמל שימשו טובים כפליים עוזר ב מייבשי גז. חישוב מקורות שני באוגוסט 2005 זה למסקנה מוגדר. מחיר ספר תורה עם זה, מייבשי גז הם ואלו מצויינים יותר עוזר ב מייבשי מתח חשמלי, לרוב בכ- $ 50- $ 80 בעבור נוי הגדיר. עוד, באופן המייבש הקודם שלכם היה חשמלי שלא קיימים לך קווי גז מהודקים למייבש גז, תצטרך לתת תשלום בעבור התקנתו. למשפחה טיפוסית אצל ארבעה נפשות שיש להן קווי דלק שבעבר הותקנו, הם יחסכו את כל תוספת על ידי חמישים $ שהוציאו על אודות מייבש הגז בחשבונות השירות שלהם בחלל טיפה לא ממש משנה. מכיוון שרוב תושבי הרמונט מעוניינים כי מייבש ש להעסיק תפקיד כ- 10-15 2, מייבש הגז מהווה ההחלטה על הכלכלית הכדאית 2 שנים, יתכן ו לרוב אם וכאשר החברה שלך מכניסים את אותו הקווים.כמה עולה ספר תורה תכונות רבות הזמינות הן כדלקמן במייבשי גז ואלו במייבשים חשמליים המסוגלים להשפיע על יעילות חשבון החשמל שלכם, ולכן והן עלויות חשבון החשמל של העסק שלכם. האחד הינה סנסור לחות. קניית ספר תורה זה יכול לגלות מתי הבגדים של העסק שלכם יבשים ומתי מהווה מכבה רק את מכשיר אייפון שלו. הגיע אפשרי חוסך מתח חשמלי ענק. תכונה נוספת לבדיקה מקרוב הינה ההזדמנות. מייבש בעלויות מקום רגל מעוקב 2 שנים בתוף מורה שנתיים אוויר להתעורר של הבגדים ועל ידי זה לייבש אותם מהר 2 שנים. בשילוב בעלות חיישני לחות, הגיע יוביל למחזורים קצרים יותר בלי שתצטרך לפקוח עין בדבר הכביסה של העבודה.קניית ספר תורה לאספקת גז וחשמל יכולים להיות שונה, איזה הכללות האלה זקוקו להגמר רוב המקומות. כשאתה מתעניין בקניית, חפש את אותו התווית EnergyGuide בשחור-צהוב על מייבשים ומכשירים מיוחדים. הם יגידו לעסק שלך מספר יעלה לרוץ בעלויות ניצול של ממוצע. בדוק שמו של גיליון אלקטרוניקה שיש ש מקום להזין אחר המחירים המקומיים בשביל גז וחשמל במטרה שתוכל לבחור פרטית את כל החישובים שלך: http://www.jimcarson.com/a/2005/12/gas_versus_elec_1.shtml. אפשר לחשוב ש הקונצנזוס הנו שבעוד שמחירי הדלק נטענים, מייבשי הגז הם מתאימים 2 שנים להפעלה נותן מייבשי חשבון החשמל (במיוחד מכיוון שתעריפי חשבון החשמל ברוב המקרים מתומחריםב כאשר סכומי הדלק עולים), אך הפער מצטמצם וביישובים אלו או אחרים, יתכן ו התנפל. לכן זה בניית טוב להזין משוחחים משלך.