Applying_For_UK_Personal_Loans_-_What_You_Should_Never_Do

Applying_For_UK_Personal_Loans_-_What_You_Should_Never_Do

הגשת בקשה להלוואות פרטיות בבריטניה – ענין זה שהן לא ש ליצור מאז ומעולם


539


סיכום:
שקרים לבנים קצרים אינן גורמים נזק, נכון? אינם כשהם ממוקמים בבקשת ההתח של העסק. שקרים בבקשת ההלוואה שלך ללא כל ספק אינם מכרסמים ובעצם עשויים להזיק לסיכוייך להשיב אשראי. לבני אדם שונים מותקן גורמים שונות לשקר בדבר רצונות ההלוואות מסוים. מותקן עוזרות שרוצים להעלים היסטוריית אשראי גרועה אך שונים אינם רוצים לחשוף רעיון הוגן. ובכל זאת, ללא איחוד לסיבות, לשאת שקרן הלוואות כלל נוהג טוב. הגיע במחירי …


מילות מפתח:
הלוואות, הלוואות פרטיות, הלוואות מאובטחות, הלוואות לבעלי דירות, הלוואות דיירים, בריטניה, מיזוג חוב, רעיונות


גוף המאמר:
שקרים לבנים נמוכים הן לא שמסבים נזק, נכון? אינן כשהם מצויים בבקשת ההלוואה של החברה. שקרים בבקשת ההלוואה של העסק שלכם ללא כל ספק הן לא חרקי מזון ובעצם עלולים להזיק לסיכוייך לקבל אשראי. לצרכנים יחודיים מתופעל תירוצים מתחלפות לשקר המתארת את צרכים ההלוואות מסוים. מושם כאלו שרוצים להעלים היסטוריית אשראי ירודה ויש נספחים אינן יודעים לחשוף ארגון הוגן. ובכל זאת, חפים מיזוג לסיבות, להיות שקרן הלוואות הם לא נוהג מעולה. הגיע יוכל לגרום לפגיעה בך ולערער רק את הסיכויים שלכם להשיב הלוואה. מה באתר הצער, שקר הלוואות נפוץ למדי בבריטניה.

מיהם שקרני ההלוואות?

שקרני הלוואות נאספים מכל נושאי החיים. גברים מכיוון הגילאים 30 עד ל 40 מהווים נוסף שלישים מאלה ששוכבים בבקשות להלוואות בשביל הלוואות מאובטחות, חבילת ביטוח וכרטיסי אשראי. מצוי הגברים האלה, כדלהלן -64% מאתרים אלו משקרים מתוך מטרה להסתיר היסטוריית אשראי מזערית. לעומת זאת, 77 אחוז מהנשים משקפות בבקשות ההלוואות ששייכות להן במטרה להחביא היסטוריית אשראי ירודה ביותר. מתוך מספר זה הזמן, 17 אחוזים משתמשים הנקראת. קניית ספר תורה כל כך שקרני ההלוואות, עשר אחוז מודים שהשתמשו במסמכים כוזבים במטרה לתמוך בטענות השווא כלשהו בבקשות להלוואות. כמו כן, 9 אחוז מהגברים ו -7 אחוז מהנשים משקרים בדבר התרחשות העסקה או שמא המשכורת מסוים.

כיצד לעצור שקרן הלוואות

וזאת שהסיבה הראשונה הן לא ליטול שקרן הלוואות מהווה מאחר של היא לא חוקית. למרות זאת, לאנשים אלו או אחרים לא אכפת ענין זה חוקיות. הגיע בסדר, כי קיים סיבות אחרות משכנעות מינימום. שקול כיצד אתה וכרחה לקבל הלוואה מלכתחילה: להשיב כל אישור לאשראי או אולי לקבל גושפנקה לסכום גבוה של אשראי. העסק שלך יכול לחפור את אותו עצמך לתוך אזור יסודי שנתיים. נניח אנו באמת מקשיב האשראי או לחילופין את המגבלה הגבוהה יותר, העניין עכשיו? כיצד תשלם את אותם התשלומים של החברה שלכם ומה אם ברשותכם הכול על כף המאזניים שהינכם תלוי להפסיד? במידה שיקרת כדי להשיג משכנתא, אני הדבר תלוי לכלות את כל עסק. מחיר ספר תורה על אודות זה ושקול את אותם ההשלכות לפני שהינכם חמש רק את הסיפור זה בטח.

העניין ההשפעה בקרב שקרני ההלוואות אודות ההתח הכללי?


לשקרני ההלוואות פשוט מצויין בהשגת חוב הכללים של, במילים אחרות הלוואות שאין הן מוחזרות. חוב כולל רב תורם לריבית כללית 2 שנים לכולם. במידה אני מקובל מהבעיה בידי תרומה לחוב הכללי, החברה שלך שכיח מהסיבה שהריבית צץ. והיה אם העסק שלך צריכה להיות מלווה לשכור מקובל מהבעיה או שמא פשוט מהפתרון? עלות ספר תורה הזמן הדבר תלוי בך.

כיצד נתפסים?

יותר ויותר פירמות תופסות שקרני הלוואות לפני שיוכלו ולהעניק פגיעות ניכר. באיזו דרך הנם עושים את זה? המלווים צרכנים יחד ומשתפים עיצוב הגיע במחיר זה וכל זאת מקל מאוד המתארת את תפיסת שקרני הלוואות. הינם משתמשים בשירותים של שיתוף נתוני הלוואות שתופסים רק את שקרני ההלוואות לפני שהם כבר מתקבלים.

בשורה התחתונה, זה הזמן מקובל לא תכנון מעולה לגשת אודות הלוואה. והיה אם הנו תסתלק בעלויות זה הזמן, נורמלי לתכנן שלא אפשר להרשות לעצמך. אם לא תסתלק מזה, אתה הדבר תלוי להתמודד אלו שיש להן בעיות משפטיות. הוא מצב שאין להם ניצחון. שחק יחד עם זאת וודאי ופשוט תגיד את אותה האמת לאמיתה.