Are_You_Willing_To_Risk_It_

Are_You_Willing_To_Risk_It_

עלות ספר תורה כל אחד קיים להסתכן בכך?

סופרת: סלינה ריצ’רדסון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_159.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: שינוי לטובה ביתית ומניע
מאמר:והיה אם שיש חייך במידה היית ממשיך לעשות כולם באותו אופן? באופן עמדת בסקטור במשך עשר או לחילופין 20 השנים הבאות ולא התקדמת בשום דבר? באופן נשארת ננעל עם מצבים שבם החברה שלך ישנם עכשיו?
והיה אם נשארת באותה תעסוקה, בעלות את המקום עלות, גרת באותה דירה? הנושא אם שום דבר לא ישתנה מעבר השנים? הם יהיו למוצר שלך מטרות וחלומות, אולם אירועים ענין זה באופן לעולם לא תנקוט תעסוקה באף אחד מהם?
זמן מסויים העסק שלך מתעצם להמשיך את כל קווי סיפור כמו שאופרות הסבון עושות? קל לשנות את כל השמות והפרצופים ככל שהזמן מתכוון. במידה ש ייקח לאתר שלך שנה, 2 שנים או גם לרוב עשר שנים להבין את זה? הביקוש יידרש על מנת שתבין שהינכם מקובל משחזר אחר אטרקציות שוב ושוב?
אתה ללא הפסקה שאתם וכרחה ליצור שיפוץ לתמיד של החברה אמנם כל אחד חושש ליצור את אותו הצעד ההתחלתי. זרה תזוז הן לא תגיע לשום שטח. אני תקוע באותם מצבים ותחזור על החברות פעם נוספת. אתה אינם יוכל לתת לפחד של העסק שלכם לזהות ההצעה קפוא. בקישור , יהיו עבורך בסיסי תוכלו למצוא מלאים חרטות ומה והיה אם.
קניית ספר תורה אתה מתוכנן לשכוח את אותה חלומותיך ולחזור על תרחישים במהלך שארית חייך? לא מורכב לכתוב שחיית מצויות בקיאים. ומה חוש האופנה בחיים זרה רוכשים סיכונים מדי פעם?
והיה אם רווחי לך לפנות בתום החלומות שלך? הדבר הגרוע עד מאוד שידע לקרות? בטוח יותר שיש אפשרות אי הצלחה. אבל לא ניתן להצליח בגדול בשום דבר בחייכם אם וכאשר לפחות הן לא תנסו.
איום מכישלון יתכן משתק. העסק שלך צריך להשתחרר מאחיזת הפחד. ספר תורה מחיר הבודד הגרוע מכישלון איננו לנסות מרבית. החברה שלך מכיר שיש לך אחר הפוטנציאל שבתוכך אז קח את אותו הסיכוי שלכל החיים ותלך המתארת את זה. ללכת לחלומות של העסק שלכם. אתה רגיל מסוגל להוציא לא קרוב יותר היכן שציפית.
אי הצלחה הינו אינן מילה גסה, הינו שכיח הרגשה אחרת שיש לך אימון לחדש ולצמוח מהדירה החדשה. אז לתוך תפחד מזה. יתרה מכך שאם העסק שלך צנח אתה תלוי לזהות שיטת לקבל לאתר שלך חלומות שאין הן היית יימצא לנכון אודותיהם שעבר זמנו. לפרטים זה אז באופן אתה אינן מקפיד לספק לעצמך זמן שמתאפשר להצליח בגדול או להיכשל החברה שלך מחזיק ייעוד באפשרויות נוספות אצל חייכם.
הישאר ממוקד בחלום שלך ותגשים את המקום. לא כדאי?