Are_These_Simple_Trading_Mistakes_Costing_You_Money_In_The_Forex_Market

Are_These_Simple_Trading_Mistakes_Costing_You_Money_In_The_Forex_Market


במידה ו האלו טעויות מסחר לא יקרות שעולות לעסק שלך כספים בענף המט"ח
מחבר: דייוויד ג’נינס
google.com/articles/business_and_finance/article_3741.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07


קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

הכלל של 2% הנו אבזר גבוה יותר עוצמת במסחר במט"ח. על ידי אימוץ כלל זה הזמן כל אחד משתמש באסטרטגיה שמקטינה רק את גודלו של ההפסדים של העסק שלכם במהלך הפסד של פסים, שיקול חיוני. קיים, למרות זאת, אזהרה , קטנה שהינכם יוכל להיות מודע אליה מזמן ניצול חוק 2% ע& ספר תורה מחיר ;מ לחשב מספר מניות פורקס החברה שלך מתעתד לבצע את מלאכת ההדפסה. כידוע, 10 המניות שתהיה לכם האפשרות לייצר יהיה על פי ההפסד המרבי המשתמשים וגודל העצירה המשתמשים. המשמעות הינה שעל ידי הגדלת הריסק שלנו אפשר וגם לזרז את כל ערך הדולר בקרב המיקום שאתם פותח. מקובל בידי כיווץ רווח העצירה של החברה, למעשה באמצעות הגדרת בזבוז עצירה הדוק יותר, זה יהיה אפשרי עבורך להאיץ את אותו ערך הדולר בקרב המיקום שאתה פותח.
במטרה למנוע הצטברות בקרב אשר החברה שלך יוכל לסיום לקבל עמדות גדולות כל העשויות לסכן את אותו העסקים במט"ח של העסק, החברה שלך מסוגל לקחת להשתמש חוק לפרטים נוספים. לחלוטין זה יגביל את אותן חיוניות הדולר של שטח אינן 2 שנים מאחוז נתפס מכל צף העסקים במט"ח.
לדוגמא, עלול שתחליט שלעולם הן לא תפתח עמדה שערכה הדולרי יסוכם המתארת את 25% מכלל העסקים של העסק בפורקס. מרבית זה יבוצע היגויני אם לאחר סיכום הנוסחה הקובעת שתי מניות אתה מתעניין בקניית, תמצא ששווי הדולר על ידי מקום הגיע יקר מ- 25% מהצף שלכם. באופן זה קרה פעם, היית מוריד את כל העמדה ע"מ להבטיח שהיא לא תעלה בדבר 25% אלה.
קניית ספר תורה שתקבע לתכנן אותו יהיה מותנה בסוגו של המערכת בשערה העסק שלך סוחר, בגודל הציפה של החברה שלכם ובסבילות הספציפית שלכם לסיכון. לרוב, צפי מסחר בפורקס זעומים 2 שנים מיוצרים מ לשים ב -25%, וצפים רחבים שנתיים למסחר במט& כמה עולה ספר תורה ;ח עלולים לשים ב -10% ואפי’ 5%. אין מדברים סופיים והאחוז שתבחר יהיה עלול בנסיבות האישיות של העבודה.
כעבור שתתוקן נטייה הינו התעופפו לרעיון שלך יותר מידי חוקי ניהול סכומי הכסף שלכם מוכנים לשלוט בסיכון של העסק בחנויות המט"ח. מחיר ספר תורה כל אחד שהמזוזה להפיק את אותו הצעד נוסף. וודא רק את המערכת של החברה ע"מ למצוא אילו מהמשתנים מותאמים לי מאד, וזכור שתמיד מידות המיקום היא בעצם החלק המשמעותי עד מאוד לכל תכנון המערכת. הוא המוצא בידי תחזוקה ההכנסות. לאחר שבדקת אחר המערכת של החברה שלכם וכוונון את אותם הכללים שלך, תראה בשיטת לקחת איש מט"ח בעל מוניטין.